Acords de les sessions

Mesa del Parlament - X Legislatura

Dia:
Divendres, 27 de març de 2015
Hora:
10:15h
Lloc:
Sala de mesa
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
122

Pàgina 1 de 2

Següent

 • 1

  Decret llei 1/2015, del 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària

  Número d'expedient: 203-00020/10

  La Mesa pren coneixement del Decret llei Decret llei 1/2015, del 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària, publicat al DOGC núm. 6839, i manifesta que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l'article 136 del Reglament del Parlament s'inicia el dia 27.03.2015.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la difusió dels continguts d'iCat.cat per la freqüència modulada

  Número d'expedient: 250-01579/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

 • 3

  Proposta de resolució sobre el centre de recerca Agrotecnio

  Número d'expedient: 250-01580/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

 • 4

  Proposta de resolució sobre les mesures per a evitar l'abocament d'aigües fecals a la desembocadura del Foix a Cubelles

  Número d'expedient: 250-01581/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Territori i Sostenibilitat

 • 5

  Proposta de resolució sobre la situació del pres en vaga de fam José Antúnez Becerra

  Número d'expedient: 250-01582/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió de Justícia i Drets Humans

 • 6

  Proposta de resolució sobre la dotació dels Mossos d'Esquadra amb pistoles Taser

  Número d'expedient: 250-01583/10

  D'acord amb l'article 145, 1 i 2 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació. Comissió d'Interior

 • 7

  Control del compliment de la Resolució 847/X, relativa a l'Informe de fiscalització 14/2014, sobre l'Autoritat del Transport Metropolità, corresponent al 2010, al 2011 i al 2012

  Número d'expedient: 290-00760/10

  D'acord amb els articles 94 i 140.3 del Reglament, es prorroga en 15 dies més el termini per a retre comptes que finirà el 20.05.2015. CSC

 • 8

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell que fixa per a l'any civil 2015 el percentatge d'ajust dels pagaments directes que estableix el Reglament (CE) 1306/2013

  Número d'expedient: 295-00187/10

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

 • 9

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell que fixa per a l'any civil 2015 el percentatge d'ajust dels pagaments directes que estableix el Reglament (CE) 1306/2013

  Número d'expedient: 295-00187/10

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

 • 10

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell que fixa per a l'any civil 2015 el percentatge d'ajust dels pagaments directes que estableix el Reglament (CE) 1306/2013

  Número d'expedient: 295-00187/10

  La Mesa pren nota de la proposta de reglament i, de conformitat amb el que estableix l'article 181.1 i 2 del Reglament, acorda de trametre-la a la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, perquè, si escau, elabori un dictamen. Atès que la proposta de Reglament va ser tramesa en data 26.03.2015 i que el termini és de quatre setmanes, de conformitat amb el que estableix l'article 181.5 acorda d'obrir un termini de quatre dies perquè els grups parlamentaris hi puguin formular observacions. Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

 • 11

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Consell per la qual es deroga la Directiva 2003/48/CE del Consell

  Número d'expedient: 295-00188/10

  La Mesa pren nota de la proposta de reglament i, de conformitat amb el que estableix l'article 181.1 i 2 del Reglament, acorda de trametre-la a la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè, si escau, elabori un dictamen. Atès que la proposta de Reglament va ser tramesa en data 26.03.2015 i que el termini és de quatre setmanes, de conformitat amb el que estableix l'article 181.5 acorda d'obrir un termini de quatre dies perquè els grups parlamentaris hi puguin formular observacions. Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

 • 12

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Consell per la qual es deroga la Directiva 2003/48/CE del Consell

  Número d'expedient: 295-00188/10

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

 • 13

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Consell per la qual es deroga la Directiva 2003/48/CE del Consell

  Número d'expedient: 295-00188/10

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

 • 14

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el text d'una nadala cantada a l'Escola Carme-Vedruna, de Manlleu

  Número d'expedient: 314-18462/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 15

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels bombers voluntaris

  Número d'expedient: 314-18467/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 16

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures per a millorar les condicions laborals i l'equipament dels bombers voluntaris

  Número d'expedient: 314-18468/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 17

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els productes financers per a emprenedors joves

  Número d'expedient: 314-18479/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 18

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la informació relativa al tancament imminent de l'Escola Vilamagore, de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental)

  Número d'expedient: 314-18651/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 19

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la regulació de l'ús de dispositius de telefonia mòbil als centres educatius el curs 2015-2016

  Número d'expedient: 314-18652/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la defensa del president de la Generalitat, de la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals i de la consellera d'Ensenyament en els judicis derivats de la querella que va presentar la Fiscalia pel procés participatiu del 9 de novembre de 2014

  Número d'expedient: 314-18657/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 21

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la situació dels beneficiaris de la renda mínima d'inserció que no perceben aquesta renda i no poden accedir a l'ajut estatal per als desocupats de llarga durada

  Número d'expedient: 314-18659/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 22

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de carnets de pensionista en circulació a Barcelona

  Número d'expedient: 314-18686/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 23

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els ajuts atorgats a projectes d'emprenedors a Barcelona del 2009 ençà

  Número d'expedient: 314-18779/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 24

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de persones que van ingressar en centres penitenciaris de Barcelona el 2014

  Número d'expedient: 314-18789/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'estat d'execució del Pla director d'infraestructures del transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona amb relació als projectes sectorials de la línia 9 del metro

  Número d'expedient: 314-18805/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la ruta i el calendari previstos per a la connexió dels tramvies de Barcelona

  Número d'expedient: 314-18809/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els estudis econòmics relatius al transport públic elaborats el 2014

  Número d'expedient: 314-18810/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte de separació dels dos sentits de circulació a la carretera C-58

  Número d'expedient: 314-18933/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la previsió d'actuacions a la carretera C-17

  Número d'expedient: 314-19022/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'habitatges buits de protecció oficial administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o l'Institut Català del Sòl a Berga

  Número d'expedient: 314-19072/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'habitatges buits de protecció oficial administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o l'Institut Català del Sòl a Cerdanyola del Vallès

  Número d'expedient: 314-19073/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'habitatges buits de protecció oficial administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o l'Institut Català del Sòl a Sant Sadurní d'Anoia

  Número d'expedient: 314-19074/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 33

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre d'habitatges buits de protecció oficial administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o l'Institut Català del Sòl a Vilafranca del Penedès

  Número d'expedient: 314-19075/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 34

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de locals administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o l'Institut Català del Sòl a Berga

  Número d'expedient: 314-19076/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 35

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de locals administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o l'Institut Català del Sòl a Cerdanyola del Vallès

  Número d'expedient: 314-19077/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 36

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de locals administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o l'Institut Català del Sòl a Sant Sadurní d'Anoia

  Número d'expedient: 314-19078/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 37

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de locals administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o l'Institut Català del Sòl a Vilafranca del Penedès

  Número d'expedient: 314-19079/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licitants pendents de l'adjudicació d'un habitatge de protecció oficial administrat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o l'Institut Català del Sòl a Berga

  Número d'expedient: 314-19084/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licitants pendents de l'adjudicació d'un habitatge de protecció oficial administrat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o l'Institut Català del Sòl a Cerdanyola del Vallès

  Número d'expedient: 314-19085/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licitants pendents de l'adjudicació d'un habitatge de protecció oficial administrat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o l'Institut Català del Sòl a Sant Sadurní d'Anoia

  Número d'expedient: 314-19086/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licitants pendents de l'adjudicació d'un habitatge de protecció oficial administrat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o l'Institut Català del Sòl a Vilafranca del Penedès

  Número d'expedient: 314-19087/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la vacant de la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat

  Número d'expedient: 314-19392/10

  Se n'ordena la tramesa i la publicació.

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la modificació de la concessió per a la construcció, conservació i explotació de les autopistes C-31, C-32 i C-33

  Número d'expedient: 314-19943/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les bonificacions de peatges del programa "ecoviaT" per a vehicles de baixa emissió

  Número d'expedient: 314-19944/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el concurs per al servei d'atenció i gestió de trucades d'urgència 112 a Reus

  Número d'expedient: 314-19945/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els tests sanguinis predictors de la malaltia d'Alzheimer que analitzen les lipoproteïnes

  Número d'expedient: 314-19946/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el registre del càncer del 1980 ençà i les previsions de culminació

  Número d'expedient: 314-19947/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les unitats clíniques de fatiga crònica i fibromiàlgia del 2006 ençà

  Número d'expedient: 314-19948/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el protocol clínic per a la prevenció, el diagnòstic i el tractament de l'hepatitis C

  Número d'expedient: 314-19949/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el paper dels professionals d'infermeria en els programes de salut als centres d'ensenyament de primària i secundària

  Número d'expedient: 314-19950/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'aplicació de la normativa europea i de la nova llei estatal de contractes en la contractació en el sector sanitari

  Número d'expedient: 314-19951/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la investigació de la contaminació del Llobregat

  Número d'expedient: 314-19952/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la contaminació dels rius del 2000 ençà

  Número d'expedient: 314-19953/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les empreses en concurs de creditors del 2003 ençà

  Número d'expedient: 314-19954/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els controls de l'aigua de l'Agència de Salut Pública a la zona de Flix (Ribera d'Ebre) en el període 2010-2014

  Número d'expedient: 314-19955/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el nombre de fibroescans que hi ha als hospitals i sobre les llistes d'espera amb relació al diagnòstic i el tractament de l'hepatitis C

  Número d'expedient: 314-19956/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el compromís de finançament d'Agrotecnio

  Número d'expedient: 314-19957/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les avaluacions fetes a Agrotecnio perquè sigui reconegut com a centre adherit a Cerca

  Número d'expedient: 314-19958/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dimissió del director d'Agrotecnio

  Número d'expedient: 314-19959/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la relació entre l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries i Agrotecnio

  Número d'expedient: 314-19960/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la data d'implantació de la gratuïtat de la ronda de Manresa per a dues sortides i entrades de la carretera C-16

  Número d'expedient: 314-19961/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la solució adequada per a reduir la circulació i el risc d'accidents a la carretera C-55

  Número d'expedient: 314-19962/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la represa de les obres de la carretera B-40 entre Viladecavalls i Olesa de Montserrat

  Número d'expedient: 314-19963/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la connexió entre les carreteres B-40 i C-55 i les propostes per a evitar que els vehicles entrin a Olesa de Montserrat

  Número d'expedient: 314-19964/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació del jutge Santiago Vidal al Govern

  Número d'expedient: 314-19965/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la incorporació de tres assessors a proposta d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Número d'expedient: 314-19966/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els efectes de la reducció de l'import dels ajuts coneguts com a «diners de butxaca»

  Número d'expedient: 314-19967/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el cost de les obres de la farmàcia metropolitana de l'Institut Català d'Oncologia

  Número d'expedient: 314-19968/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el finançament de les obres de la farmàcia metropolitana de l'Institut Català d'Oncologia

  Número d'expedient: 314-19969/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les entitats que han col·laborat en les obres de la farmàcia metropolitana de l'Institut Català d'Oncologia

  Número d'expedient: 314-19970/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de finançament de les obres de la farmàcia metropolitana de l'Institut Català d'Oncologia assumit per cada entitat col·laboradora

  Número d'expedient: 314-19971/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el percentatge de finançament de les obres de la farmàcia metropolitana de l'Institut Català d'Oncologia assumit pel Govern

  Número d'expedient: 314-19972/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el canvi de paradigma en la relació amb els proveïdors del Departament de Salut anunciat arran de la inauguració de la farmàcia metropolitana de l'Institut Català d'Oncologia

  Número d'expedient: 314-19973/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la selecció i els mecanismes de control dels proveïdors de la farmàcia metropolitana de l'Institut Català d'Oncologia

  Número d'expedient: 314-19974/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris per a seleccionar els convidats a l'acte d'inauguració de les noves urgències de l'Hospital Universitari de Bellvitge

  Número d'expedient: 314-19975/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els motius per a no convidar els grups parlamentaris ni els professionals a l'acte d'inauguració de les noves urgències de l'Hospital Universitari de Bellvitge

  Número d'expedient: 314-19976/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la reordenació de serveis arran de la posada en funcionament de les noves urgències de l'Hospital Universitari de Bellvitge

  Número d'expedient: 314-19977/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions previstes en l'Hospital Universitari de Bellvitge

  Número d'expedient: 314-19978/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les actuacions de millorament de les instal·lacions previstes per al 2015 a l'Hospital Universitari de Bellvitge

  Número d'expedient: 314-19979/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les inversions en reposició i renovació de tecnologia previstes per al 2015 a l'Hospital Universitari de Bellvitge

  Número d'expedient: 314-19980/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el manteniment de la titularitat pública del laboratori de l'Hospital Universitari de Bellvitge

  Número d'expedient: 314-19981/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les places d'aparcament de l'Hospital Universitari de Bellvitge

  Número d'expedient: 314-19982/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 83

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'ampliació dels espais d'aparcament gratuïts de l'Hospital Universitari de Bellvitge

  Número d'expedient: 314-19983/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 84

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la titularitat dels solars del voltant de l'Hospital Universitari de Bellvitge

  Número d'expedient: 314-19984/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 85

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'oferta de places d'aparcament gratuïtes de l'Hospital Universitari de Bellvitge

  Número d'expedient: 314-19985/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 86

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació del servei d'urgències de l'Hospital Universitari de Bellvitge amb sales d'operacions i serveis de reanimació

  Número d'expedient: 314-19986/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 87

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la destinació de l'espai de l'antic servei d'urgències de l'Hospital Universitari de Bellvitge i el pressupost de les obres que s'hi fan

  Número d'expedient: 314-19987/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 88

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dimissió del cap del Servei de Radiologia de l'Hospital Universitari de Bellvitge

  Número d'expedient: 314-19988/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 89

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l'activitat quirúrgica programada que es fa a la tarda a l'Hospital Universitari de Bellvitge

  Número d'expedient: 314-19989/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 90

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les intervencions quirúrgiques de l'àrea de referència de l'Hospital Universitari de Bellvitge que s'han derivat a altres centres sanitaris

  Número d'expedient: 314-19990/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 91

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les proves diagnòstiques de l'àrea de referència de l'Hospital Universitari de Bellvitge que s'han derivat a altres centres sanitaris

  Número d'expedient: 314-19991/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 92

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el pressupost de la segona fase d'obres del nou edifici del servei d'urgències de l'Hospital Universitari de Bellvitge

  Número d'expedient: 314-19992/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 93

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació pressupostària i la despesa executada del Pla de reposició de material quirúrgic i tecnològic de l'Hospital Universitari de Bellvitge del 2010 al 2014

  Número d'expedient: 314-19993/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 94

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la dotació pressupostària per al 2015 del Pla de reposició de material quirúrgic i tecnològic de l'Hospital Universitari de Bellvitge

  Número d'expedient: 314-19994/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 95

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el projecte Delta de l'Hospital Universitari de Bellvitge

  Número d'expedient: 314-19995/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 96

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la recomanació a les escoles d'utilitzar propaganda de Convergència i Unió per a les eleccions municipals de Tarragona

  Número d'expedient: 314-19996/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 97

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les responsabilitats per la recomanació a les escoles d'utilitzar propaganda de Convergència i Unió per a les eleccions municipals de Tarragona

  Número d'expedient: 314-19997/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 98

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possible obertura d'un expedient sobre la recomanació a les escoles d'utilitzar propaganda de Convergència i Unió per a les eleccions municipals de Tarragona

  Número d'expedient: 314-19998/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 99

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els professionals que van recomanar a les escoles d'utilitzar propaganda de Convergència i Unió per a les eleccions municipals de Tarragona

  Número d'expedient: 314-19999/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

 • 100

  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la rectificació de la recomanació a les escoles d'utilitzar propaganda de Convergència i Unió per a les eleccions municipals de Tarragona

  Número d'expedient: 314-20000/10

  D'acord amb l'article 141.2, 3 i 4 del Reglament, s'admet a tràmit i se n'ordena la publicació.

Pàgina 1 de 2

Següent