Acords de les sessions

Comissió de Salut (CS) - X Legislatura

Dia:
Dijous, 12 de setembre de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
54

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Proposta de resolució sobre el garantiment del funcionament del servei d'hemodinàmica de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública a Tarragona, Lleida i Girona

  Número d'expedient: 250-00144/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 2

  Proposta de resolució sobre el garantiment del funcionament del servei d'hemodinàmica de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública a Tarragona, Lleida i Girona

  Número d'expedient: 290-00266/10

  Comissió de Salut

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'establiment d'un servei permanent d'hemodinàmica als hospitals Joan XXIII de Tarragona, Verge de la Cinta de Tortosa, Josep Trueta de Girona i Arnau de Vilanova de Lleida

  Número d'expedient: 250-00227/10

  Es rebutja. Comissió de Salut

 • 4

  Proposta de resolució sobre el finançament de les entitats de lluita contra el virus d'immunodeficiència humana i la sida

  Número d'expedient: 250-00145/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 5

  Proposta de resolució sobre el finançament de les entitats de lluita contra el virus d'immunodeficiència humana i la sida

  Número d'expedient: 290-00267/10

  Comissió de Salut

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla d'atenció sanitària per al Ripollès

  Número d'expedient: 250-00146/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla d'atenció sanitària per al Ripollès

  Número d'expedient: 290-00268/10

  Comissió de Salut

 • 8

  Proposta de resolució sobre la continuïtat de l'Institut Assistència Sanitària de Girona

  Número d'expedient: 290-00269/10

  Comissió de Salut

 • 9

  Proposta de resolució sobre la continuïtat de l'Institut Assistència Sanitària de Girona

  Número d'expedient: 250-00147/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 10

  Proposta de resolució sobre la recuperació dels serveis de salut mental i d'urgències nocturnes del CAP Badia del Vallès

  Número d'expedient: 250-00149/10

  Es rebutja. Comissió de Salut

 • 11

  Proposta de resolució sobre l'atenció continuada al CAP Badia del Vallès

  Número d'expedient: 250-00150/10

  Es rebutja. Comissió de Salut

 • 12

  Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d'urgències nocturnes del CAP Jaume I, de Montcada i Reixac

  Número d'expedient: 250-00151/10

  Es rebutja. Comissió de Salut

 • 13

  Proposta de resolució sobre el control oficial de la cadena de producció de carn

  Número d'expedient: 250-00166/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 14

  Proposta de resolució sobre el control oficial de la cadena de producció de carn

  Número d'expedient: 290-00270/10

  Comissió de Salut

 • 15

  Proposta de resolució sobre el manteniment de les ambulàncies, els vehicles i el personal de Sistema d'Emergències Mèdiques, SA

  Número d'expedient: 290-00271/10

  Comissió de Salut

 • 16

  Proposta de resolució sobre el manteniment de les ambulàncies, els vehicles i el personal de Sistema d'Emergències Mèdiques, SA

  Número d'expedient: 250-00167/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 17

  Proposta de resolució sobre les llistes d'espera dels hospitals de Terrassa

  Número d'expedient: 290-00272/10

  Comissió de Salut

 • 18

  Proposta de resolució sobre les llistes d'espera dels hospitals de Terrassa

  Número d'expedient: 250-00170/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 19

  Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d'atenció continuada del CAP Gavà 1

  Número d'expedient: 250-00177/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 20

  Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d'atenció continuada del CAP Gavà 1

  Número d'expedient: 290-00273/10

  Comissió de Salut

 • 21

  Proposta de resolució sobre l'atenció primària a Gavà

  Número d'expedient: 250-00179/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 22

  Proposta de resolució sobre l'atenció primària a Gavà

  Número d'expedient: 290-00274/10

  Comissió de Salut

 • 23

  Proposta de resolució sobre l'atenció primària a Gavà

  Número d'expedient: 250-00349/10

  Es rebutja. Comissió de Salut

 • 24

  Proposta de resolució sobre el projecte d'ampliació de l'Hospital de Viladecans

  Número d'expedient: 250-00178/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 25

  Proposta de resolució sobre el projecte d'ampliació de l'Hospital de Viladecans

  Número d'expedient: 290-00275/10

  Comissió de Salut

 • 26

  Proposta de resolució sobre la inclusió en els pressupostos del 2013 d'una partida per a iniciar les obres d'ampliació de l'Hospital de Viladecans

  Número d'expedient: 250-00264/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 27

  Proposta de resolució sobre l'Hospital de Viladecans

  Número d'expedient: 250-00272/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 28

  Proposta de resolució sobre l'ampliació de l'Hospital de Viladecans

  Número d'expedient: 250-00352/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 29

  Proposta de resolució sobre la regularització de l'escola bressol de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron com a escola laboral i sobre el garantiment de la seva continuïtat

  Número d'expedient: 250-00190/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Salut

 • 30

  Proposta de resolució sobre l'organització del sistema sanitari

  Número d'expedient: 250-00245/10

  Es rebutja. Comissió de Salut

 • 31

  Proposta de resolució sobre l'increment d'aparells d'electroestimulació a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida

  Número d'expedient: 250-00266/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 32

  Proposta de resolució sobre l'increment d'aparells d'electroestimulació a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida

  Número d'expedient: 290-00276/10

  Comissió de Salut

 • 33

  Sol·licitud de compareixença d'Antoni Trilla i Garcia, president del Consell d'Administració de l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'evolució dels programes i indicadors de la Central de Resultats

  Número d'expedient: 356-00112/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 34

  Sol·licitud de compareixença d'Antoni Trilla i Garcia, president del Consell d'Administració de l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'evolució dels programes i indicadors de la Central de Resultats

  Número d'expedient: 357-00391/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 35

  Sol·licitud de compareixença de Joan Cornet, president executiu de la Fundació TicSalut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les estratègies d'aquesta fundació i les propostes del Mobile World Congress i TIC Health

  Número d'expedient: 356-00146/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 36

  Sol·licitud de compareixença de Joan Cornet, president executiu de la Fundació TicSalut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les estratègies d'aquesta fundació i les propostes del Mobile World Congress i TIC Health

  Número d'expedient: 357-00392/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 37

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Casabona Barbarà, president de la Fundació Sida i Societat, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els objectius i les actuacions d'aquesta fundació

  Número d'expedient: 356-00180/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 38

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Casabona Barbarà, president de la Fundació Sida i Societat, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els objectius i les actuacions d'aquesta fundació

  Número d'expedient: 357-00393/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 39

  Sol·licitud de compareixença de representants de l'Associació Salut i Família davant la Comissió de Salut perquè presentin la Memòria del servei "De compatriota a compatriota" corresponent al 2012

  Número d'expedient: 357-00394/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 40

  Sol·licitud de compareixença de representants de l'Associació Salut i Família davant la Comissió de Salut perquè presentin la Memòria del servei "De compatriota a compatriota" corresponent al 2012

  Número d'expedient: 356-00224/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 41

  Sol·licitud de compareixença del director general de Recerca davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la recerca biomèdica, els centres Cerca biomèdics i els acomiadaments d'investigadors

  Número d'expedient: 357-00395/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 42

  Sol·licitud de compareixença del director general de Recerca davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la recerca biomèdica, els centres Cerca biomèdics i els acomiadaments d'investigadors

  Número d'expedient: 356-00228/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 43

  Sol·licitud de compareixença del director general de Recerca davant la Comissió de Salut perquè expliqui la situació de la recerca

  Número d'expedient: 356-00247/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 44

  Sol·licitud de compareixença del director general de Recerca davant la Comissió de Salut perquè expliqui la situació de la recerca

  Número d'expedient: 357-00396/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 45

  Sol·licitud de compareixença de Gabriel Capellà, responsable de recerca i innovació en salut de la Direcció General de Planificació i Recerca del Departament de Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la recerca biomèdica, els centres Cerca biomèdics i els acomiadaments d'investigadors

  Número d'expedient: 357-00397/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 46

  Sol·licitud de compareixença de Gabriel Capellà, responsable de recerca i innovació en salut de la Direcció General de Planificació i Recerca del Departament de Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la recerca biomèdica, els centres Cerca biomèdics i els acomiadaments d'investigadors

  Número d'expedient: 356-00229/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 47

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Sindicat de Metges de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les llistes d'espera per a accedir als procediments quirúrgics regulats pel Decret 354/2002

  Número d'expedient: 356-00236/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 48

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Sindicat de Metges de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les llistes d'espera per a accedir als procediments quirúrgics regulats pel Decret 354/2002

  Número d'expedient: 357-00398/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 49

  Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè expliqui les presumptes incompatibilitats en l'exercici del seu càrrec

  Número d'expedient: 356-00299/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 50

  Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè expliqui les presumptes incompatibilitats en l'exercici del seu càrrec

  Número d'expedient: 357-00399/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 51

  Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè expliqui la relació del director del Servei Català de la Salut amb empreses proveïdores de serveis al Departament de Salut

  Número d'expedient: 356-00300/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 52

  Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè expliqui la relació del director del Servei Català de la Salut amb empreses proveïdores de serveis al Departament de Salut

  Número d'expedient: 357-00400/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 53

  Sol·licitud de compareixença de Josep Ramon Fuentes, director del Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili i coordinador del Grup de Treball sobre Contractació Pública, davant la Comissió de Salut perquè presenti l'informe elaborat pel Grup de Treball

  Número d'expedient: 357-00401/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 54

  Sol·licitud de compareixença de Josep Ramon Fuentes, director del Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili i coordinador del Grup de Treball sobre Contractació Pública, davant la Comissió de Salut perquè presenti l'informe elaborat pel Grup de Treball

  Número d'expedient: 356-00319/10

  S'aprova. Comissió de Salut

Pàgina 1 de 1