Acords de les sessions

Comissió de Salut (CS) - X Legislatura

Dia:
Dijous, 28 de maig de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
181

Pàgina 1 de 2

Següent

 • 1

  Compareixença del responsable del Pla director de salut mental i addiccions davant la Comissió de Salut perquè avaluï les accions dutes a terme des de la creació del Pla i expliqui les propostes per al període 2013-2016

  Número d'expedient: 357-00622/10

  La compareixença s'ha tingut. Comissió de Salut

 • 2

  Compareixença de Cristina Molina, directora del Pla director de salut mental, davant la Comissió de Salut per a explicar la situació de l'atenció pública de la salut mental

  Número d'expedient: 357-01190/10

  La compareixença s'ha tingut. Comissió de Salut

 • 3

  Proposta de resolució sobre el preu de les guàrdies mèdiques

  Número d'expedient: 290-00936/10

  Comissió de Salut

 • 4

  Proposta de resolució sobre el preu de les guàrdies mèdiques

  Número d'expedient: 250-01362/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 5

  Proposta de resolució sobre el Servei de Cirurgia Cardíaca de l'Hospital Josep Trueta, de Girona

  Número d'expedient: 250-01372/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Salut

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'impuls d'una taula de diàleg entre l'Ajuntament de Sabadell, el Departament de Salut i els representants dels treballadors de la Corporació Sanitària Parc Taulí per a fer un seguiment de les reivindicacions sanitàries de la ciutat i les condicions laborals dels treballadors

  Número d'expedient: 290-00937/10

  Comissió de Salut

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'impuls d'una taula de diàleg entre l'Ajuntament de Sabadell, el Departament de Salut i els representants dels treballadors de la Corporació Sanitària Parc Taulí per a fer un seguiment de les reivindicacions sanitàries de la ciutat i les condicions laborals dels treballadors

  Número d'expedient: 250-01393/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 8

  Proposta de resolució sobre el Consorci Sanitari de Terrassa

  Número d'expedient: 250-01413/10

  Es rebutja. Comissió de Salut

 • 9

  Proposta de resolució sobre el Consorci Sanitari de Terrassa

  Número d'expedient: 250-01477/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 10

  Proposta de resolució sobre el Consorci Sanitari de Terrassa

  Número d'expedient: 290-00938/10

  Comissió de Salut

 • 11

  Proposta de resolució sobre la salut mental infantil i juvenil a l'Anoia

  Número d'expedient: 290-00939/10

  Comissió de Salut

 • 12

  Proposta de resolució sobre la salut mental infantil i juvenil a l'Anoia

  Número d'expedient: 250-01420/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 13

  Proposta de resolució sobre els encàrrecs al Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari

  Número d'expedient: 250-01458/10

  Es rebutja. Comissió de Salut

 • 14

  Proposta de resolució sobre l'encàrrec d'informes i estudis sobre els problemes de la sanitat al Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari

  Número d'expedient: 250-01460/10

  Es rebutja. Comissió de Salut

 • 15

  Proposta de resolució sobre la revisió del Codi infart a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre

  Número d'expedient: 250-01429/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 16

  Proposta de resolució sobre la revisió del Codi infart a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre

  Número d'expedient: 290-00940/10

  Comissió de Salut

 • 17

  Proposta de resolució sobre el consum d'aliments insans

  Número d'expedient: 290-00941/10

  Comissió de Salut

 • 18

  Proposta de resolució sobre el consum d'aliments insans

  Número d'expedient: 250-01451/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 19

  Proposta de resolució sobre el garantiment de l'atenció mèdica d'urgències al Baix Camp

  Número d'expedient: 250-01471/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 20

  Proposta de resolució sobre el garantiment de l'atenció mèdica d'urgències al Baix Camp

  Número d'expedient: 290-00942/10

  Comissió de Salut

 • 21

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Gené i Mariné, representant de la Lliga SFC, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les malalties englobades en la síndrome de sensibilització central

  Número d'expedient: 357-01377/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 22

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Gené i Mariné, representant de la Lliga SFC, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les malalties englobades en la síndrome de sensibilització central

  Número d'expedient: 356-00966/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 23

  Sol·licitud de compareixença de representants de Stop Sida davant la Comissió de Salut perquè informin sobre el VIH en els homes que tenen sexe amb homes

  Número d'expedient: 356-01103/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 24

  Sol·licitud de compareixença de representants de Stop Sida davant la Comissió de Salut perquè informin sobre el VIH en els homes que tenen sexe amb homes

  Número d'expedient: 357-01378/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 25

  Sol·licitud de compareixença de representants de Gais Positius davant la Comissió de Salut perquè informin sobre el VIH en els homes que tenen sexe amb homes

  Número d'expedient: 356-01104/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 26

  Sol·licitud de compareixença de representants de Gais Positius davant la Comissió de Salut perquè informin sobre el VIH en els homes que tenen sexe amb homes

  Número d'expedient: 357-01379/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 27

  Sol·licitud de compareixença de representants del Comitè 1r de Desembre davant la Comissió de Salut perquè informin sobre el VIH en els homes que tenen sexe amb homes

  Número d'expedient: 357-01380/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 28

  Sol·licitud de compareixença de representants del Comitè 1r de Desembre davant la Comissió de Salut perquè informin sobre el VIH en els homes que tenen sexe amb homes

  Número d'expedient: 356-01105/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 29

  Sol·licitud de compareixença de representants del projecte Assexora't TGN davant la Comissió de Salut perquè informin sobre el VIH en els homes que tenen sexe amb homes

  Número d'expedient: 357-01381/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 30

  Sol·licitud de compareixença de representants del projecte Assexora't TGN davant la Comissió de Salut perquè informin sobre el VIH en els homes que tenen sexe amb homes

  Número d'expedient: 356-01106/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 31

  Sol·licitud de compareixença de representants de l'Associació Antisida de Lleida davant la Comissió de Salut perquè informin sobre el VIH en els homes que tenen sexe amb homes

  Número d'expedient: 356-01107/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 32

  Sol·licitud de compareixença de representants de l'Associació Antisida de Lleida davant la Comissió de Salut perquè informin sobre el VIH en els homes que tenen sexe amb homes

  Número d'expedient: 357-01382/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 33

  Sol·licitud de compareixença de representants de l'Associació Catalana d'Infermeria i Salut Escolar davant la Comissió de Salut perquè informin sobre la revisió del paper de la infermeria en el sistema sanitari

  Número d'expedient: 357-01383/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 34

  Sol·licitud de compareixença de representants de l'Associació Catalana d'Infermeria i Salut Escolar davant la Comissió de Salut perquè informin sobre la revisió del paper de la infermeria en el sistema sanitari

  Número d'expedient: 356-01109/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 35

  Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè expliqui les actuacions sobre les llistes d'espera dutes a terme el 2014

  Número d'expedient: 356-01125/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 36

  Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè expliqui les actuacions sobre les llistes d'espera dutes a terme el 2014

  Número d'expedient: 357-01384/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 37

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Casabona Barbarà, director científic del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el VIH en els homes que practiquen sexe amb homes

  Número d'expedient: 356-01132/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 38

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Casabona Barbarà, director científic del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el VIH en els homes que practiquen sexe amb homes

  Número d'expedient: 357-01385/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 39

  Sol·licitud de compareixença de Joan Caylà, cap del Servei d'Epidemiologia del Comitè Operatiu de Vigilància Epidemiològica Barcelona Dreta de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el VIH en els homes que practiquen sexe amb homes

  Número d'expedient: 357-01386/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 40

  Sol·licitud de compareixença de Joan Caylà, cap del Servei d'Epidemiologia del Comitè Operatiu de Vigilància Epidemiològica Barcelona Dreta de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el VIH en els homes que practiquen sexe amb homes

  Número d'expedient: 356-01133/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 41

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'accident químic a l'empresa Simar, d'Igualada

  Número d'expedient: 357-01387/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 42

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'accident químic a l'empresa Simar, d'Igualada

  Número d'expedient: 356-01137/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 43

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Casabona, director del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el compliment de l'Acord nacional per a fer front a l'epidèmia del VIH a Catalunya i contra l'estigma relacionat

  Número d'expedient: 356-01172/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 44

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Casabona, director del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el compliment de l'Acord nacional per a fer front a l'epidèmia del VIH a Catalunya i contra l'estigma relacionat

  Número d'expedient: 357-01388/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 45

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el compliment de l'Acord nacional per a fer front a l'epidèmia del VIH a Catalunya i contra l'estigma relacionat

  Número d'expedient: 357-01389/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 46

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el compliment de l'Acord nacional per a fer front a l'epidèmia del VIH a Catalunya i contra l'estigma relacionat

  Número d'expedient: 356-01173/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 47

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Padrosa, director del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el compliment de l'Acord nacional per a fer front a l'epidèmia del VIH a Catalunya i contra l'estigma relacionat

  Número d'expedient: 356-01174/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 48

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Padrosa, director del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el compliment de l'Acord nacional per a fer front a l'epidèmia del VIH a Catalunya i contra l'estigma relacionat

  Número d'expedient: 357-01390/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 49

  Sol·licitud de compareixença de Carmela Fortuny, secretària d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el compliment de l'Acord nacional per a fer front a l'epidèmia del VIH a Catalunya i contra l'estigma relacionat

  Número d'expedient: 357-01391/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 50

  Sol·licitud de compareixença de Carmela Fortuny, secretària d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el compliment de l'Acord nacional per a fer front a l'epidèmia del VIH a Catalunya i contra l'estigma relacionat

  Número d'expedient: 356-01175/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 51

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Anàlisi i Seguiment de les Finances Públiques davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el compliment de l'Acord nacional per a fer front a l'epidèmia del VIH a Catalunya i contra l'estigma relacionat

  Número d'expedient: 357-01392/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 52

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Anàlisi i Seguiment de les Finances Públiques davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el compliment de l'Acord nacional per a fer front a l'epidèmia del VIH a Catalunya i contra l'estigma relacionat

  Número d'expedient: 356-01176/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 53

  Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el compliment de l'Acord nacional per a fer front a l'epidèmia del VIH a Catalunya i contra l'estigma relacionat

  Número d'expedient: 356-01177/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 54

  Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el compliment de l'Acord nacional per a fer front a l'epidèmia del VIH a Catalunya i contra l'estigma relacionat

  Número d'expedient: 357-01393/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 55

  Sol·licitud de compareixença de Montse Pineda, en representació del Comitè 1r de Desembre, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el compliment de l'Acord nacional per a fer front a l'epidèmia del VIH a Catalunya i contra l'estigma relacionat

  Número d'expedient: 357-01394/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 56

  Sol·licitud de compareixença de Montse Pineda, en representació del Comitè 1r de Desembre, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el compliment de l'Acord nacional per a fer front a l'epidèmia del VIH a Catalunya i contra l'estigma relacionat

  Número d'expedient: 356-01178/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 57

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació d'Afectats i Afectades de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica davant la Comissió de Salut perquè valori l'aplicació del model d'atenció a les persones afectades per la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica

  Número d'expedient: 357-01395/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 58

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació d'Afectats i Afectades de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica davant la Comissió de Salut perquè valori l'aplicació del model d'atenció a les persones afectades per la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica

  Número d'expedient: 356-01180/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 59

  Sol·licitud de compareixença de José Alegre, membre de la Unitat Multifuncional de Fatiga Crònica i Fibromiàlgia de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè valori l'aplicació del model d'atenció als afectats de fibromiàlgia i de síndrome de fatiga crònica

  Número d'expedient: 356-01186/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 60

  Sol·licitud de compareixença de José Alegre, membre de la Unitat Multifuncional de Fatiga Crònica i Fibromiàlgia de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè valori l'aplicació del model d'atenció als afectats de fibromiàlgia i de síndrome de fatiga crònica

  Número d'expedient: 357-01396/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 61

  Sol·licitud de compareixença d'Antonio Collado Cruz, membre de la Unitat de la Síndrome de Fatiga Crònica, Fibromiàlgia i Síndrome d'Hipersensibilitat Múltiple de l'Hospital Clínic de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè valori l'aplicació del model d'atenció als afectats de fibromiàlgia i de síndrome de fatiga crònica

  Número d'expedient: 357-01397/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 62

  Sol·licitud de compareixença d'Antonio Collado Cruz, membre de la Unitat de la Síndrome de Fatiga Crònica, Fibromiàlgia i Síndrome d'Hipersensibilitat Múltiple de l'Hospital Clínic de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè valori l'aplicació del model d'atenció als afectats de fibromiàlgia i de síndrome de fatiga crònica

  Número d'expedient: 356-01187/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 63

  Sol·licitud de compareixença de representants del grup de recerca sobre la síndrome de fatiga crònica i la fibromiàlgia de l'Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa) davant la Comissió de Salut perquè presentin les línies de recerca sobre la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica

  Número d'expedient: 357-01398/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 64

  Sol·licitud de compareixença de representants del grup de recerca sobre la síndrome de fatiga crònica i la fibromiàlgia de l'Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa) davant la Comissió de Salut perquè presentin les línies de recerca sobre la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica

  Número d'expedient: 356-01188/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 65

  Sol·licitud de compareixença del responsable del model d'atenció a les malalties minoritàries a Catalunya davant la Comissió de Salut perquè valori l'aplicació del model d'atenció als afectats de fibromiàlgia i de síndrome de fatiga crònica

  Número d'expedient: 357-01399/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 66

  Sol·licitud de compareixença del responsable del model d'atenció a les malalties minoritàries a Catalunya davant la Comissió de Salut perquè valori l'aplicació del model d'atenció als afectats de fibromiàlgia i de síndrome de fatiga crònica

  Número d'expedient: 356-01189/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 67

  Sol·licitud de compareixença de representants del Comitè Científic Assessor en la Síndrome de Sensibilització Central del Departament de Salut davant la Comissió de Salut perquè valorin el model d'atenció als afectats de fibromiàlgia i de síndrome de fatiga crònica

  Número d'expedient: 356-01190/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 68

  Sol·licitud de compareixença de representants del Comitè Científic Assessor en la Síndrome de Sensibilització Central del Departament de Salut davant la Comissió de Salut perquè valorin el model d'atenció als afectats de fibromiàlgia i de síndrome de fatiga crònica

  Número d'expedient: 357-01400/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 69

  Sol·licitud de compareixença de representants del Grup de Treball Interdisciplinari sobre Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica del Departament de Salut davant la Comissió de Salut perquè valorin el model d'atenció als afectats de fibromiàlgia i de síndrome de fatiga crònica

  Número d'expedient: 356-01191/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 70

  Sol·licitud de compareixença de representants del Grup de Treball Interdisciplinari sobre Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica del Departament de Salut davant la Comissió de Salut perquè valorin el model d'atenció als afectats de fibromiàlgia i de síndrome de fatiga crònica

  Número d'expedient: 357-01401/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 71

  Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut

  Número d'expedient: 352-03331/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 72

  Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut

  Número d'expedient: 353-01363/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 73

  Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut

  Número d'expedient: 352-03365/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 74

  Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut

  Número d'expedient: 352-03395/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 75

  Proposta de compareixença d'una representació del Comitè 1r de Desembre amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut

  Número d'expedient: 352-03332/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 76

  Proposta de compareixença d'una representació del Comitè 1r de Desembre amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut

  Número d'expedient: 353-01364/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 77

  Proposta de compareixença d'una representació del Comitè 1r de Desembre amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut

  Número d'expedient: 352-03372/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 78

  Proposta de compareixença d'una representació del Comitè 1r de Desembre amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut

  Número d'expedient: 352-03397/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 79

  Proposta de compareixença d'una representació de la Creu Roja amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut

  Número d'expedient: 352-03333/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 80

  Proposta de compareixença d'una representació de la Creu Roja amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut

  Número d'expedient: 353-01365/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 81

  Proposta de compareixença d'una representació de la Creu Roja amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut

  Número d'expedient: 352-03366/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 82

  Proposta de compareixença d'Antoni Aguilera i Rodríguez, president de la Creu Roja a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut

  Número d'expedient: 352-03351/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 83

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut

  Número d'expedient: 352-03335/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 84

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut

  Número d'expedient: 353-01366/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 85

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut

  Número d'expedient: 352-03374/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 86

  Proposta de compareixença de Jordi de Dalmases Balañá, president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut

  Número d'expedient: 352-03402/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 87

  Proposta de compareixença de Jordi de Dalmases Balañá, president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut

  Número d'expedient: 353-01367/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 88

  Proposta de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut

  Número d'expedient: 353-01368/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 89

  Proposta de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut

  Número d'expedient: 352-03367/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 90

  Proposta de compareixença de Lluís Toledano, responsable de l'Àrea d'Acció Social de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut

  Número d'expedient: 352-03390/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 91

  Proposta de compareixença d'una representació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut

  Número d'expedient: 352-03334/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 92

  Proposta de compareixença d'una representació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut

  Número d'expedient: 353-01369/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 93

  Proposta de compareixença d'una representació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut

  Número d'expedient: 352-03373/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 94

  Proposta de compareixença d'una representació d'Amnistia Internacional Catalunya amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut

  Número d'expedient: 352-03369/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 95

  Proposta de compareixença d'una representació d'Amnistia Internacional Catalunya amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut

  Número d'expedient: 353-01370/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 96

  Proposta de compareixença d'una representació d'Amnistia Internacional Catalunya amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut

  Número d'expedient: 352-03396/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 97

  Proposta de compareixença d'una representació de Medicus Mundi amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut

  Número d'expedient: 353-01371/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 98

  Proposta de compareixença d'una representació de Medicus Mundi amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut

  Número d'expedient: 352-03368/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 99

  Proposta de compareixença d'una representació de Medicus Mundi amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut

  Número d'expedient: 352-03398/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 100

  Proposta de compareixença d'una representació de Metges Sense Fronteres amb relació a la Proposició de llei de garantia de l'assistència sanitària i farmacèutica pel sistema català de la salut

  Número d'expedient: 352-03403/10

  S'aprova. Comissió de Salut

Pàgina 1 de 2

Següent