Acords de les sessions

Comissió de Salut (CS) - X Legislatura

Dia:
Dijous, 12 de febrer de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
98

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'aplicació d'un model d'atenció a les malalties minoritàries integrat i en xarxa

  Número d'expedient: 250-01262/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'aplicació d'un model d'atenció a les malalties minoritàries integrat i en xarxa

  Número d'expedient: 290-00851/10

  Comissió de Salut

 • 3

  Proposta de resolució sobre el millorament de la prevenció de la diabetis de tipus 2

  Número d'expedient: 290-00852/10

  Comissió de Salut

 • 4

  Proposta de resolució sobre el millorament de la prevenció de la diabetis de tipus 2

  Número d'expedient: 250-01264/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 5

  Proposta de resolució sobre la inclusió en els pressupostos de la Generalitat del 2015 del pagament de la revaloració dels complements de les pensions dels infermers jubilats

  Número d'expedient: 250-01268/10

  Es rebutja. Comissió de Salut

 • 6

  Proposta de resolució sobre el compliment de les obligacions contractuals amb relació a la revaloració dels complements de les pensions dels infermers jubilats

  Número d'expedient: 250-01269/10

  Es rebutja. Comissió de Salut

 • 7

  Proposta de resolució sobre la implicació en l'assessorament i el seguiment de l'Hospital Sant Bernabé, de Berga

  Número d'expedient: 290-00853/10

  Comissió de Salut

 • 8

  Proposta de resolució sobre la implicació en l'assessorament i el seguiment de l'Hospital Sant Bernabé, de Berga

  Número d'expedient: 250-01278/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 9

  Proposta de resolució sobre la utilització de personal i recursos públics en la gestió privada de la sanitat

  Número d'expedient: 290-00854/10

  Comissió de Salut

 • 10

  Proposta de resolució sobre la utilització de personal i recursos públics en la gestió privada de la sanitat

  Número d'expedient: 250-01288/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 11

  Proposta de resolució sobre la posada en marxa d'un pla contra la desnutrició relacionada amb la malaltia

  Número d'expedient: 250-01290/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 12

  Proposta de resolució sobre la posada en marxa d'un pla contra la desnutrició relacionada amb la malaltia

  Número d'expedient: 290-00855/10

  Comissió de Salut

 • 13

  Proposta de resolució sobre l'ampliació de l'horari del servei d'urgències del CAP Guineueta, de Barcelona

  Número d'expedient: 250-01332/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 14

  Proposta de resolució sobre l'ampliació de l'horari del servei d'urgències del CAP Guineueta, de Barcelona

  Número d'expedient: 290-00856/10

  Comissió de Salut

 • 15

  Proposta de resolució sobre el manteniment de la dotació del Sistema d'Emergències Mèdiques, SA de l'Hospital de Palamós

  Número d'expedient: 290-00857/10

  Comissió de Salut

 • 16

  Proposta de resolució sobre el manteniment de la dotació del Sistema d'Emergències Mèdiques, SA de l'Hospital de Palamós

  Número d'expedient: 250-01334/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 17

  Proposta de resolució sobre els serveis de salut de la comarca del Baix Empordà

  Número d'expedient: 250-01335/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 18

  Proposta de resolució sobre els serveis de salut de la comarca del Baix Empordà

  Número d'expedient: 290-00858/10

  Comissió de Salut

 • 19

  Proposta de resolució sobre els recursos sanitaris de la comarca del Baix Empordà

  Número d'expedient: 290-00859/10

  Comissió de Salut

 • 20

  Proposta de resolució sobre els recursos sanitaris de la comarca del Baix Empordà

  Número d'expedient: 250-01336/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 21

  Proposta de resolució sobre el sanejament del dèficit del Consorci Sanitari del Maresme

  Número d'expedient: 250-01358/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 22

  Proposta de resolució sobre el sanejament del dèficit del Consorci Sanitari del Maresme

  Número d'expedient: 290-00860/10

  Comissió de Salut

 • 23

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre l'increment del sou d'alguns directius

  Número d'expedient: 355-00199/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 24

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre l'increment del sou d'alguns directius

  Número d'expedient: 354-00360/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 25

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre l'increment de sou d'alts càrrecs del Departament de Salut el 2014

  Número d'expedient: 354-00361/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 26

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre l'increment de sou d'alts càrrecs del Departament de Salut el 2014

  Número d'expedient: 355-00200/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 27

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre l'accés als nous medicaments contra l'hepatitis C

  Número d'expedient: 355-00201/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 28

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre l'accés als nous medicaments contra l'hepatitis C

  Número d'expedient: 354-00373/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 29

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el Decret 118/2014, sobre la contractació i la prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut

  Número d'expedient: 355-00202/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 30

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el Decret 118/2014, sobre la contractació i la prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut

  Número d'expedient: 354-00378/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 31

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el concurs d'adjudicació del transport sanitari

  Número d'expedient: 354-00381/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 32

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el concurs d'adjudicació del transport sanitari

  Número d'expedient: 355-00203/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 33

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Argimon i Pallàs, director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè expliqui el projecte VISC+

  Número d'expedient: 356-00860/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 34

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Argimon i Pallàs, director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè expliqui el projecte VISC+

  Número d'expedient: 357-01183/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 35

  Sol·licitud de compareixença d'Antoni Trilla Garcia, president del Consell d'Administració de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè expliqui el projecte VISC+

  Número d'expedient: 356-00861/10

  Es rebutja. Comissió de Salut

 • 36

  Sol·licitud de compareixença de Maria Àngels Barbarà i Fondevila, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el projecte VISC+

  Número d'expedient: 357-01184/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 37

  Sol·licitud de compareixença de Maria Àngels Barbarà i Fondevila, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el projecte VISC+

  Número d'expedient: 356-00869/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 38

  Sol·licitud de compareixença d'una representació dels redactors del document "10 reformes per a un sistema de salut de Catalunya de responsabilitat i finançament públic, compromès amb la qualitat, l'equitat i la cohesió social" davant la Comissió de Salut perquè expliqui les propostes de reforma del sistema de salut

  Número d'expedient: 357-01185/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 39

  Sol·licitud de compareixença d'una representació dels redactors del document "10 reformes per a un sistema de salut de Catalunya de responsabilitat i finançament públic, compromès amb la qualitat, l'equitat i la cohesió social" davant la Comissió de Salut perquè expliqui les propostes de reforma del sistema de salut

  Número d'expedient: 356-00896/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 40

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre qüestions relatives a l'Agència de Salut Pública de Catalunya

  Número d'expedient: 356-00898/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 41

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut perquè informi sobre qüestions relatives a l'Agència de Salut Pública de Catalunya

  Número d'expedient: 357-01186/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 42

  Sol·licitud de compareixença del director de Serveis de la Secretaria General del Departament de Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre qüestions relatives a l'Agència de Salut Pública de Catalunya

  Número d'expedient: 356-00899/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 43

  Sol·licitud de compareixença del director de Serveis de la Secretaria General del Departament de Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre qüestions relatives a l'Agència de Salut Pública de Catalunya

  Número d'expedient: 357-01187/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 44

  Sol·licitud de compareixença de Javier Guzmán, director de Veterinaris sense Fronteres, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la campanya "Planeta Sucre"

  Número d'expedient: 356-00903/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 45

  Sol·licitud de compareixença de Javier Guzmán, director de Veterinaris sense Fronteres, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la campanya "Planeta Sucre"

  Número d'expedient: 357-01188/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 46

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació Europea de Medicina Tradicional Xinesa davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les activitats de la Fundació

  Número d'expedient: 356-00918/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 47

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació Europea de Medicina Tradicional Xinesa davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les activitats de la Fundació

  Número d'expedient: 357-01189/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 48

  Sol·licitud de compareixença de Cristina Molina, directora del Pla director de salut mental, davant la Comissió de Salut perquè expliqui la situació de l'atenció pública de la salut mental

  Número d'expedient: 357-01190/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 49

  Sol·licitud de compareixença de Cristina Molina, directora del Pla director de salut mental, davant la Comissió de Salut perquè expliqui la situació de l'atenció pública de la salut mental

  Número d'expedient: 356-00919/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 50

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma per la Defensa de l'Atenció Pública de la Salut Mental a Catalunya davant la Comissió de Salut perquè expliqui la situació de l'atenció pública de la salut mental

  Número d'expedient: 357-01191/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 51

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma per la Defensa de l'Atenció Pública de la Salut Mental a Catalunya davant la Comissió de Salut perquè expliqui la situació de l'atenció pública de la salut mental

  Número d'expedient: 356-00920/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 52

  Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè expliqui els contractes de rehabilitació relacionats amb l'Hospital Universitari Sagrat Cor i l'Hospital Sant Rafael, de Barcelona

  Número d'expedient: 357-01192/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 53

  Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè expliqui els contractes de rehabilitació relacionats amb l'Hospital Universitari Sagrat Cor i l'Hospital Sant Rafael, de Barcelona

  Número d'expedient: 356-00929/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 54

  Sol·licitud de compareixença del director general del Sistema d'Emergències Mèdiques davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'increment de sou d'alts càrrecs del Departament de Salut el 2014

  Número d'expedient: 356-00931/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Salut

 • 55

  Sol·licitud de compareixença del director assistencial de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'increment de sou d'alts càrrecs del Departament de Salut el 2014

  Número d'expedient: 356-00932/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Salut

 • 56

  Sol·licitud de compareixença del director gerent del Banc de Sang i Teixits davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'increment de sou d'alts càrrecs del Departament de Salut el 2014

  Número d'expedient: 356-00933/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Salut

 • 57

  Sol·licitud de compareixença del gerent del Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'increment de sou d'alts càrrecs del Departament de Salut el 2014

  Número d'expedient: 356-00934/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Salut

 • 58

  Sol·licitud de compareixença del director gerent del Consorci de Castelldefels Agents de Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'increment de sou d'alts càrrecs del Departament de Salut el 2014

  Número d'expedient: 356-00935/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Salut

 • 59

  Sol·licitud de compareixença del gerent de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'increment de sou d'alts càrrecs del Departament de Salut el 2014

  Número d'expedient: 356-00936/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Salut

 • 60

  Sol·licitud de compareixença del director gerent del Consorci Sanitari de Terrassa davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'increment de sou d'alts càrrecs del Departament de Salut el 2014

  Número d'expedient: 356-00937/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Salut

 • 61

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'increment de sou d'alts càrrecs del Departament de Salut el 2014

  Número d'expedient: 356-00938/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Salut

 • 62

  Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè expliqui els criteris de la derivació dels proveïdors del Siscat a altres entitats

  Número d'expedient: 357-01193/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 63

  Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè expliqui els criteris de la derivació dels proveïdors del Siscat a altres entitats

  Número d'expedient: 356-00940/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 64

  Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè expliqui els criteris de la subcontractació dels proveïdors del Siscat a altres entitats

  Número d'expedient: 356-00941/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 65

  Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè expliqui els criteris de la subcontractació dels proveïdors del Siscat a altres entitats

  Número d'expedient: 357-01194/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 66

  Sol·licitud de compareixença d'un representant de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut davant la Comissió de Salut perquè doni compliment a la Resolució 628/X, sobre la implantació del model d'atenció oftalmològica del Pla de salut de Catalunya 2011-2015 i l'ús de nous fàrmacs per al tractament de les patologies oftalmològiques, i perquè presenti la primera avaluació del model

  Número d'expedient: 357-01195/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 67

  Sol·licitud de compareixença d'un representant de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut davant la Comissió de Salut perquè doni compliment a la Resolució 628/X, sobre la implantació del model d'atenció oftalmològica del Pla de salut de Catalunya 2011-2015 i l'ús de nous fàrmacs per al tractament de les patologies oftalmològiques, i perquè presenti la primera avaluació del model

  Número d'expedient: 356-00945/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 68

  Sol·licitud de compareixença de Ferran Pujol, director de BCN Checkpoint, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el VIH en els homes que practiquen sexe amb homes

  Número d'expedient: 356-00947/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 69

  Sol·licitud de compareixença de Ferran Pujol, director de BCN Checkpoint, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el VIH en els homes que practiquen sexe amb homes

  Número d'expedient: 357-01196/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 70

  Sol·licitud de compareixença del doctor Josep Coll, en representació de la Fundació Lluita contra la Sida, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el VIH en els homes que practiquen sexe amb homes

  Número d'expedient: 357-01197/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 71

  Sol·licitud de compareixença del doctor Josep Coll, en representació de la Fundació Lluita contra la Sida, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el VIH en els homes que practiquen sexe amb homes

  Número d'expedient: 356-00948/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 72

  Sol·licitud de compareixença de Michael Meulbroek, president del Projecte dels Noms, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el VIH en els homes que practiquen sexe amb homes

  Número d'expedient: 356-00949/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 73

  Sol·licitud de compareixença de Michael Meulbroek, president del Projecte dels Noms, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el VIH en els homes que practiquen sexe amb homes

  Número d'expedient: 357-01198/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 74

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Malalts d'Hepatitis davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'accés als nous medicaments contra l'hepatitis C

  Número d'expedient: 356-00952/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 75

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Malalts d'Hepatitis davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'accés als nous medicaments contra l'hepatitis C

  Número d'expedient: 357-01199/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 76

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Societat Catalana de Digestologia davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'accés als nous medicaments contra l'hepatitis C

  Número d'expedient: 357-01200/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 77

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Societat Catalana de Digestologia davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l'accés als nous medicaments contra l'hepatitis C

  Número d'expedient: 356-00953/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 78

  Sol·licitud de compareixença de Josepa Rigau, doctora de la Clínica Omega Zeta i professora de la Universitat Rovira i Virgili, especialista en immunologia que ha tractat malalts amb la síndrome de sensibilització central, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les malalties englobades en la síndrome de sensibilització central

  Número d'expedient: 357-01201/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 79

  Sol·licitud de compareixença de Josepa Rigau, doctora de la Clínica Omega Zeta i professora de la Universitat Rovira i Virgili, especialista en immunologia que ha tractat malalts amb la síndrome de sensibilització central, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les malalties englobades en la síndrome de sensibilització central

  Número d'expedient: 356-00962/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 80

  Sol·licitud de compareixença de Pablo Arnold, doctor de Medical Madrazo, investigador del tractament de la síndrome de sensibilització central, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les malalties englobades en la síndrome de sensibilització central

  Número d'expedient: 356-00963/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 81

  Sol·licitud de compareixença de Pablo Arnold, doctor de Medical Madrazo, investigador del tractament de la síndrome de sensibilització central, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les malalties englobades en la síndrome de sensibilització central

  Número d'expedient: 357-01202/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 82

  Sol·licitud de compareixença de Julià Blanco, investigador del Laboratori IrsiCaixa, viròleg, investigador de la immunologia del VIH, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les malalties englobades en la síndrome de sensibilització central

  Número d'expedient: 357-01203/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 83

  Sol·licitud de compareixença de Julià Blanco, investigador del Laboratori IrsiCaixa, viròleg, investigador de la immunologia del VIH, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les malalties englobades en la síndrome de sensibilització central

  Número d'expedient: 356-00964/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 84

  Sol·licitud de compareixença de Miguel Arenas, advocat del Col·lectiu Ronda especialitzat en temes de salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les malalties englobades en la síndrome de sensibilització central

  Número d'expedient: 356-00965/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 85

  Sol·licitud de compareixença de Miguel Arenas, advocat del Col·lectiu Ronda especialitzat en temes de salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les malalties englobades en la síndrome de sensibilització central

  Número d'expedient: 357-01204/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 86

  Sol·licitud de compareixença de Robert Cabré, del Centre Equilibrium, químic, infermer i formador de professionals sanitaris sobre la síndrome de sensibilització central, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les malalties englobades en la síndrome de sensibilització central

  Número d'expedient: 356-00967/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 87

  Sol·licitud de compareixença de Robert Cabré, del Centre Equilibrium, químic, infermer i formador de professionals sanitaris sobre la síndrome de sensibilització central, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les malalties englobades en la síndrome de sensibilització central

  Número d'expedient: 357-01205/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 88

  Sol·licitud de compareixença de Carles Constante, president de l'Institut Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè expliqui els canvis en les estructures organitzatives de l'Institut Català de la Salut

  Número d'expedient: 356-00971/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Salut

 • 89

  Sol·licitud de compareixença de Pere Soley, director gerent de l'Institut Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè expliqui els canvis en les estructures organitzatives de l'Institut Català de la Salut

  Número d'expedient: 356-00972/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 90

  Sol·licitud de compareixença de Pere Soley, director gerent de l'Institut Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè expliqui els canvis en les estructures organitzatives de l'Institut Català de la Salut

  Número d'expedient: 357-01206/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 91

  Sol·licitud de compareixença de representants del Consorci de Salut i Social de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informin sobre el Decret 118/2014, sobre la contractació i la prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut

  Número d'expedient: 356-00973/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 92

  Sol·licitud de compareixença de representants del Consorci de Salut i Social de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informin sobre el Decret 118/2014, sobre la contractació i la prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut

  Número d'expedient: 357-01207/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 93

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de La Unió davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el Decret 118/2014, sobre la contractació i la prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut

  Número d'expedient: 357-01208/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 94

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de La Unió davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el Decret 118/2014, sobre la contractació i la prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut

  Número d'expedient: 356-00974/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 95

  Sol·licitud de compareixença de Francesc Bonet, director general de Sistema d'Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el concurs d'adjudicació del transport sanitari

  Número d'expedient: 357-01209/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 96

  Sol·licitud de compareixença de Francesc Bonet, director general de Sistema d'Emergències Mèdiques, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el concurs d'adjudicació del transport sanitari

  Número d'expedient: 356-00978/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 97

  Sol·licitud de compareixença de Xavier Gómez Batiste, director de l'Observatori Qualy i responsable del programa de cures pal·liatives de l'Organització Mundial de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè expliqui el projecte sistemàtic global de desenvolupament sobre les cures pal·liatives

  Número d'expedient: 357-01210/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 98

  Sol·licitud de compareixença de Xavier Gómez Batiste, director de l'Observatori Qualy i responsable del programa de cures pal·liatives de l'Organització Mundial de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè expliqui el projecte sistemàtic global de desenvolupament sobre les cures pal·liatives

  Número d'expedient: 356-00980/10

  S'aprova. Comissió de Salut

Pàgina 1 de 1