Acords de les sessions

Comissió de Salut (CS) - X Legislatura

Dia:
Dijous, 20 de novembre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
51

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Proposta de resolució sobre el replantejament de la no-renovació del contracte a treballadors eventuals de l'Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi

  Número d'expedient: 250-01098/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 2

  Proposta de resolució sobre el replantejament de la no-renovació del contracte a treballadors eventuals de l'Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi

  Número d'expedient: 290-00783/10

  Comissió de Salut

 • 3

  Proposta de resolució sobre la Corporació Sanitària Parc Taulí i la construcció del centre d'atenció primària de Can Llong, de Sabadell

  Número d'expedient: 250-01104/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 4

  Proposta de resolució sobre la Corporació Sanitària Parc Taulí i la construcció del centre d'atenció primària de Can Llong, de Sabadell

  Número d'expedient: 290-00784/10

  Comissió de Salut

 • 5

  Proposta de resolució sobre la distribució dels serveis de pediatria i d'atenció a la salut sexual i reproductiva de Viladecans i del SAP Delta del Llobregat

  Número d'expedient: 290-00785/10

  Comissió de Salut

 • 6

  Proposta de resolució sobre la distribució dels serveis de pediatria i d'atenció a la salut sexual i reproductiva de Viladecans i del SAP Delta del Llobregat

  Número d'expedient: 250-01105/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 7

  Proposta de resolució sobre els serveis oftalmològics de l'Hospital de Viladecans

  Número d'expedient: 290-00786/10

  Comissió de Salut

 • 8

  Proposta de resolució sobre els serveis oftalmològics de l'Hospital de Viladecans

  Número d'expedient: 250-01110/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'ampliació de l'Hospital de Viladecans

  Número d'expedient: 290-00787/10

  Comissió de Salut

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'ampliació de l'Hospital de Viladecans

  Número d'expedient: 250-01186/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 11

  Proposta de resolució sobre l'Institut Català de la Salut i els serveis sanitaris al Camp de Tarragona

  Número d'expedient: 290-00788/10

  Comissió de Salut

 • 12

  Proposta de resolució sobre l'Institut Català de la Salut i els serveis sanitaris al Camp de Tarragona

  Número d'expedient: 250-01121/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 13

  Proposta de resolució sobre les obres d'impermeabilització del pàrquing del CAP Cerdanyola-Ripollet

  Número d'expedient: 290-00789/10

  Comissió de Salut

 • 14

  Proposta de resolució sobre les obres d'impermeabilització del pàrquing del CAP Cerdanyola-Ripollet

  Número d'expedient: 250-01122/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 15

  Proposta de resolució sobre l'aparcament del CAP II Cerdanyola-Ripollet

  Número d'expedient: 250-01197/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 16

  Proposta de resolució sobre el finançament dels medicaments per al tractament de malalties metabòliques

  Número d'expedient: 250-01128/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 17

  Proposta de resolució sobre el finançament dels medicaments per al tractament de malalties metabòliques

  Número d'expedient: 290-00790/10

  Comissió de Salut

 • 18

  Proposta de resolució sobre el garantiment dels serveis públics de salut

  Número d'expedient: 250-01149/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 19

  Proposta de resolució sobre el garantiment dels serveis públics de salut

  Número d'expedient: 290-00791/10

  Comissió de Salut

 • 20

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures per a ajudar les persones amb malaltia celíaca

  Número d'expedient: 250-01154/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 21

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures per a ajudar les persones amb malaltia celíaca

  Número d'expedient: 290-00792/10

  Comissió de Salut

 • 22

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures per a millorar la qualitat de vida dels celíacs

  Número d'expedient: 250-01185/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 23

  Proposta de resolució sobre les hepatitis víriques

  Número d'expedient: 250-01176/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 24

  Proposta de resolució sobre les hepatitis víriques

  Número d'expedient: 290-00793/10

  Comissió de Salut

 • 25

  Proposta de resolució sobre el servei d'ambulàncies al Montsià

  Número d'expedient: 290-00794/10

  Comissió de Salut

 • 26

  Proposta de resolució sobre el servei d'ambulàncies al Montsià

  Número d'expedient: 250-01195/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 27

  Proposta de resolució sobre la rectificació del plec de condicions tècniques del servei del transport sanitari

  Número d'expedient: 250-01239/10

  Es rebutja. Comissió de Salut

 • 28

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels serveis de suport vital bàsic i de suport vital avançat al Vallès Occidental

  Número d'expedient: 250-01244/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 29

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels serveis de suport vital bàsic i de suport vital avançat al Vallès Occidental

  Número d'expedient: 290-00795/10

  Comissió de Salut

 • 30

  Sol·licitud de compareixença d'Olga Cuesta, presidenta de l'Associació Celíacs de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els objectius i reivindicacions de l'entitat i la situació de les persones celíaques

  Número d'expedient: 356-00763/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 31

  Sol·licitud de compareixença d'Olga Cuesta, presidenta de l'Associació Celíacs de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els objectius i reivindicacions de l'entitat i la situació de les persones celíaques

  Número d'expedient: 357-00822/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 32

  Sol·licitud de compareixença de representants del Projecte Sophie davant la Comissió de Salut perquè expliquin l'estudi sobre l'impacte en la salut de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris

  Número d'expedient: 357-00823/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 33

  Sol·licitud de compareixença de representants del Projecte Sophie davant la Comissió de Salut perquè expliquin l'estudi sobre l'impacte en la salut de la Llei 2/2004, relativa a la millora de barris

  Número d'expedient: 356-00844/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 34

  Sol·licitud de compareixença de Joan Cornet, director del Centre de Competència mHealth de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè expliqui l'estratègia i els projectes de la Fundació en l'àmbit de la salut i en l'àmbit social

  Número d'expedient: 356-00692/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 35

  Sol·licitud de compareixença de Joan Cornet, director del Centre de Competència mHealth de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè expliqui l'estratègia i els projectes de la Fundació en l'àmbit de la salut i en l'àmbit social

  Número d'expedient: 357-00824/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 36

  Sol·licitud de compareixença de Miquel Casas, cap del Servei de Psiquiatria de l'Hospital de la Vall d'Hebron i expert en salut mental i adolescència, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els efectes del consum de marihuana en el jovent i sobre la regulació del seu consum i la dels clubs de cànnabis

  Número d'expedient: 356-00762/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 37

  Sol·licitud de compareixença de Miquel Casas, cap del Servei de Psiquiatria de l'Hospital de la Vall d'Hebron i expert en salut mental i adolescència, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els efectes del consum de marihuana en el jovent i sobre la regulació del seu consum i la dels clubs de cànnabis

  Número d'expedient: 357-00825/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 38

  Sol·licitud de compareixença de representants de l'Associació Salut i Família davant la Comissió de Salut perquè presentinla Memòria del servei "De compatriota a compatriota" corresponent al 2013

  Número d'expedient: 357-00826/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 39

  Sol·licitud de compareixença de representants de l'Associació Salut i Família davant la Comissió de Salut perquè presentinla Memòria del servei "De compatriota a compatriota" corresponent al 2013

  Número d'expedient: 356-00767/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 40

  Sol·licitud de compareixença de representants del Consorci de Salut i Social de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informin sobre les conseqüències en el sector de la salut de la Llei de l'Estat 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local

  Número d'expedient: 356-00774/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 41

  Sol·licitud de compareixença de representants del Consorci de Salut i Social de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informin sobre les conseqüències en el sector de la salut de la Llei de l'Estat 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local

  Número d'expedient: 357-00827/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 42

  Sol·licitud de compareixença de representants de la Unió Catalana d'Hospitals davant la Comissió de Salut perquè informin sobre les conseqüències en el sector de la salut de la Llei de l'Estat 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local

  Número d'expedient: 356-00775/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 43

  Sol·licitud de compareixença de representants de la Unió Catalana d'Hospitals davant la Comissió de Salut perquè informin sobre les conseqüències en el sector de la salut de la Llei de l'Estat 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local

  Número d'expedient: 357-00828/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 44

  Sol·licitud de compareixença del director dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre davant la Comissió de Salut perquè expliqui les seves declaracions sobre la gent gran

  Número d'expedient: 356-00839/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Salut

 • 45

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya davant la Comissió de Salut perquè expliqui l'informe que ha elaborat aquesta entitat

  Número d'expedient: 357-00829/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 46

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya davant la Comissió de Salut perquè expliqui l'informe que ha elaborat aquesta entitat

  Número d'expedient: 356-00890/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 47

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Argimon i Pallàs, director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè presenti l'informe "Efectes de la crisi en la salut de la població de Catalunya"

  Número d'expedient: 357-00830/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 48

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Argimon i Pallàs, director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè presenti l'informe "Efectes de la crisi en la salut de la població de Catalunya"

  Número d'expedient: 356-00866/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 49

  Sol·licitud de compareixença de Francesc Gudiol, director del Programa de vigilància de les infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè expliqui aquest programa i l'evolució dels principals indicadors des del moment en què es va posar en marxa

  Número d'expedient: 356-00862/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 50

  Sol·licitud de compareixença de Francesc Gudiol, director del Programa de vigilància de les infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè expliqui aquest programa i l'evolució dels principals indicadors des del moment en què es va posar en marxa

  Número d'expedient: 357-00831/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 51

  Composició de la Comissió de Salut

  Número d'expedient: 410-00011/10

  Es ratifica el president proposat. Comissió de Salut

Pàgina 1 de 1