Acords de les sessions

Comissió de Salut (CS) - X Legislatura

Dia:
Dijous, 23 d'octubre de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
82

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre els resultats de les polítiques de salut

  Número d'expedient: 355-00146/10

  La sessió informativa s'ha tingut. Comissió de Salut

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'acreditació de la condició d'assegurat per a tenir accés a l'assistència sanitària del Servei Català de la Salut

  Número d'expedient: 311-00061/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Salut

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el garantiment que l'Institut Nacional de la Seguretat Social lliura amb normalitat l'acreditació de la condició d'assegurat

  Número d'expedient: 311-00062/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Salut

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'impuls d'una campanya per a informar sobre els canvis en la cobertura d'assistència sanitària per a estrangers arran de l'entrada en vigor del Reial decret llei 16/2012

  Número d'expedient: 311-00063/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Salut

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els materials o suports informatius de la campanya per a informar sobre els canvis en la cobertura d'assistència sanitària per a estrangers arran de l'entrada en vigor del Reial decret llei 16/2012

  Número d'expedient: 311-00064/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Salut

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions del Departament de Salut per a informar sobre els canvis en la cobertura d'assistència sanitària per a estrangers arran de l'entrada en vigor del Reial decret llei 16/2012

  Número d'expedient: 311-00065/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Salut

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la denegació de l'assistència sanitària als estrangers amb targeta sanitària

  Número d'expedient: 311-00066/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Salut

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cobrament per l'assistència sanitària als estrangers en alguns centres de salut

  Número d'expedient: 311-00067/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Salut

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de l'encàrrec a la consultoria PricewaterhouseCoopers amb relació a les reformes del sector públic sanitari

  Número d'expedient: 311-00138/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de l'Institut Català d'Oncologia

  Número d'expedient: 311-00139/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de Gestió de Serveis Sanitaris, de Lleida (Segrià)

  Número d'expedient: 311-00140/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió de l'Institut d'Assistència Sanitària, de Girona

  Número d'expedient: 311-00141/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 13

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de Gestió i Prestació de Serveis de Salut - Tarragona

  Número d'expedient: 311-00142/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 14

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió del Consorci Sanitari de Terrassa (Vallès Occidental)

  Número d'expedient: 311-00143/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 15

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió de la Corporació Sanitària Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental)

  Número d'expedient: 311-00144/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 16

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió del Consorci Sanitari del Maresme

  Número d'expedient: 311-00145/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 17

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió del Consorci Sanitari de Mollet del Vallès (Vallès Oriental)

  Número d'expedient: 311-00146/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 18

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió del Consorci Hospitalari de Vic (Osona)

  Número d'expedient: 311-00147/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 19

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió del Consorci Sanitari de l'Anoia

  Número d'expedient: 311-00148/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la gestió del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

  Número d'expedient: 311-00149/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 21

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió del Consorci Sanitari Integral, de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

  Número d'expedient: 311-00150/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 22

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió del Consorci de Castelldefels, Agent de Salut

  Número d'expedient: 311-00151/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 23

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió de l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona

  Número d'expedient: 311-00152/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 24

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió de Gesclínic, SA

  Número d'expedient: 311-00153/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió del CAP Salut Eixample, de Barcelona

  Número d'expedient: 311-00154/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió del Parc Sanitari Pere Virgili, de Barcelona

  Número d'expedient: 311-00155/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió del Parc de Salut Mar, de Barcelona

  Número d'expedient: 311-00156/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió de la Fundació de Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona

  Número d'expedient: 311-00157/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió de l'hospital transfronterer de la Cerdanya

  Número d'expedient: 311-00158/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió del Banc de Sang i la fundació per als serveis de trasplantament de teixits i cèl·lules

  Número d'expedient: 311-00159/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge

  Número d'expedient: 311-00160/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió d'UDIAT Centre Diagnòstic, SA, de Sabadell (Vallès Occidental)

  Número d'expedient: 311-00161/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 33

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió del Sistema d'Emergències Mèdiques, SA

  Número d'expedient: 311-00162/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 34

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió del Consorci Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf

  Número d'expedient: 311-00163/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 35

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió de la Fundació Salut del Consorci Sanitari del Maresme

  Número d'expedient: 311-00164/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 36

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la gestió de l'Energètica d'Instal·lacions Sanitàries, SA

  Número d'expedient: 311-00165/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 37

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recomanació feta per PricewaterhouseCoopers amb relació a la privatització de la gestió de Logaritme, Serveis Logístics, AIE, i Coordinació Logística Sanitària, AIE

  Número d'expedient: 311-00166/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'organisme que va fer l'encàrrec a la consultoria PricewaterhouseCoopers relatiu a les reformes del model sanitari públic català

  Número d'expedient: 311-00167/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les recomanacions fetes per PricewaterhouseCoopers amb relació a Barnaclínic

  Número d'expedient: 311-00168/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les recomanacions fetes per PricewaterhouseCoopers amb relació a Logaritme, Serveis Logístics, AIE, i Coordinació Logística Sanitària, AIE

  Número d'expedient: 311-00169/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 41

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les recomanacions fetes per PricewaterhouseCoopers amb relació a diverses fundacions de recerca i innovació biomèdica

  Número d'expedient: 311-00170/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 42

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les alternatives a la privatització per a les empreses públiques i els consorcis

  Número d'expedient: 311-00171/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 43

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes de què disposa relatius a fusions, gestió compartida i altres reformes en les empreses públiques i els consorcis

  Número d'expedient: 311-00172/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 44

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les propostes per a simplificar i augmentar l'autonomia de gestió de les empreses públiques i dels consorcis

  Número d'expedient: 311-00173/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 45

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les propostes per al governament de les empreses públiques i dels consorcis

  Número d'expedient: 311-00174/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 46

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les propostes de reforma per a les empreses públiques i els consorcis assistencials

  Número d'expedient: 311-00186/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 47

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les propostes de privatització, supressió, fusió, gestió compartida i altres reformes en les empreses públiques i els consorcis assistencials

  Número d'expedient: 311-00187/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 48

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la modificació legislativa i de pressupost relativa al Departament de Salut per al 2013

  Número d'expedient: 311-00176/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 49

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost del Departament de Salut del 2013

  Número d'expedient: 311-00559/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 50

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la liquidació del pressupost del sector públic de salut del 2012

  Número d'expedient: 311-00560/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 51

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'evolució del pressupost del Departament de Salut del 2013

  Número d'expedient: 311-00561/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 52

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els pressupostos i les assignacions per a les regions i els sectors sanitaris

  Número d'expedient: 311-00562/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 53

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la distribució pressupostària del sector sanitari el 2013 i en comparació des del 2003

  Número d'expedient: 311-00786/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 54

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació pressupostària de cada regió sanitària per al 2013 i en comparació del període 2010-2012

  Número d'expedient: 311-00791/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 55

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el model per a assignar recursos de salut pública i assistencials aplicat el 2013 i el previst per al 2014

  Número d'expedient: 311-00792/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 56

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost del Departament de Salut per al 2013 en comparació del consolidat i el liquidat del 2012

  Número d'expedient: 311-00794/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 57

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la despesa "per capita" del Departament de Salut els mesos de setembre del 2003 al 2013 en comparació de la resta de comunitats autònomes i estats de la Unió Europea

  Número d'expedient: 311-00797/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 58

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost de l'Institut Català de la Salut per al 2014

  Número d'expedient: 311-01420/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 59

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes per a la reforma de l'Institut Català de la Salut demanats el 2011 i el 2012

  Número d'expedient: 311-00175/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 60

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el procés de fragmentació de l'Institut Català de la Salut

  Número d'expedient: 311-00177/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 61

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la possible autonomia financera de les noves entitats de gestió descentralitzada de l'Institut Català de la Salut

  Número d'expedient: 311-00178/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 62

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les aliances estratègiques, noves empreses o consorcis de què formaran part les noves entitats amb personalitat jurídica pròpia de l'Institut Català de la Salut

  Número d'expedient: 311-00179/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 63

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'autorització de la possible segregació de parts de l'Institut Català de la Salut

  Número d'expedient: 311-00180/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 64

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el proveïdor del programa de rehabilitació de l'Institut Català de la Salut i de Gestió i Prestació de Serveis de Salut

  Número d'expedient: 311-01511/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 65

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les propostes del Departament de Salut i el Servei Català de la Salut amb el sector sanitari per a la concentració de les centrals de compres

  Número d'expedient: 311-00191/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 66

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les propostes del Departament de Salut i el Servei Català de la Salut amb el sector sanitari per a la concentració de laboratoris

  Número d'expedient: 311-00192/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 67

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les propostes del Departament de Salut i el Servei Català de la Salut amb el sector sanitari per a la concentració d'empreses d'imatge mèdica

  Número d'expedient: 311-00193/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 68

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les propostes del Departament de Salut i el Servei Català de la Salut amb el sector sanitari per a la concentració del Sistema d'Emergències Mèdiques

  Número d'expedient: 311-00194/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 69

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures d'estalvi en les compres a les entitats proveïdores del sistema de salut previstes per al 2013

  Número d'expedient: 311-00680/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Salut

 • 70

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la proposta de treball en xarxa en cada sector entre proveïdors sanitaris

  Número d'expedient: 311-00790/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 71

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'assignació capitativa als sectors sanitaris Aran, Barcelona i les quatre àrees, del 2013 i en comparació del període 2010-2012

  Número d'expedient: 311-00785/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 72

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el contracte, la retribució i les comeses d'un assessor de la gerència única de l'Institut Català de la Salut i de l'empresa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut

  Número d'expedient: 311-01554/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 73

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius per a la contractació d'un assessor per a la gerència única de l'Institut Català de la Salut i de l'empresa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut

  Número d'expedient: 311-01555/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 74

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el model d'autonomia de gestió i els models contractuals per als professionals de l'Institut Català de la Salut

  Número d'expedient: 311-00181/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 75

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els salaris dels professionals de l'Institut Català de la Salut i del sector sanitari concertat previstos per al 2014 i la comparació amb els salaris mitjans del 2006 ençà

  Número d'expedient: 311-00795/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 76

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de professionals directes de l'Institut Català de la Salut i del sector sanitari concertat del 2013 i en comparació del període 2010-2012

  Número d'expedient: 311-00796/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 77

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la paga extraordinària de desembre del personal sanitari no facultatiu jubilat que té reconegut un complement de pensió per jubilació

  Número d'expedient: 311-01047/10

  Se substancia. Comissió de Salut

 • 78

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les propostes per al 2013 per al governament de l'ens públic Hospital-Corporació Clínic

  Número d'expedient: 311-00182/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Salut

 • 79

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la fórmula jurídica i els membres del nou ens de gestió de l'Hospital Clínic, de Barcelona

  Número d'expedient: 311-00183/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Salut

 • 80

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la relació del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut amb la fundació privada de gestió de l'Hospital Clínic - Corporació Clínic, en el cas que es creï

  Número d'expedient: 311-00184/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Salut

 • 81

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la proposta de configuració del Departament de Salut sobre el grup Clínic

  Número d'expedient: 311-00185/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Salut

 • 82

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les propostes de reforma del Departament de Salut sobre els centres de recerca biomèdica de Catalunya

  Número d'expedient: 311-00189/10

  Se substancia. Comissió de Salut

Pàgina 1 de 1