Acords de les sessions

Comissió de Salut (CS) - X Legislatura

Dia:
Dijous, 5 de juny de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
24

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Compareixença de Josep Maria Argimon i Pallàs, director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut per a informar sobre l'evolució de programes i indicadors de la Central de Resultats

  Número d'expedient: 357-00080/10

  La compareixença s'ha tingut. Comissió de Salut

 • 2

  Compareixença del president de la Societat Espanyola de Nutrició Parenteral i Enteral davant la Comissió de Salut per a informar sobre els objectius d'aquesta entitat i els estudis que ha desenvolupat

  Número d'expedient: 357-00082/10

  La compareixença s'ha tingut. Comissió de Salut

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Montserrat Teixidor, degana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari

  Número d'expedient: 356-00721/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Montserrat Teixidor, degana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari

  Número d'expedient: 357-00662/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'Albert Tort Sisó, president del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari

  Número d'expedient: 356-00722/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'Albert Tort Sisó, president del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari

  Número d'expedient: 357-00663/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Carme Puigvert Vilalta, presidenta del Col·legi Oficial d'Infermers i Infermeres de Girona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari

  Número d'expedient: 357-00664/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Carme Puigvert Vilalta, presidenta del Col·legi Oficial d'Infermers i Infermeres de Girona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari

  Número d'expedient: 356-00723/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Cristina Díez, presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari

  Número d'expedient: 357-00665/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Cristina Díez, presidenta del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari

  Número d'expedient: 356-00724/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Josep M. Camps i Balagué, president del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari

  Número d'expedient: 356-00725/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de Josep M. Camps i Balagué, president del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari

  Número d'expedient: 357-00666/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 13

  Sol·licitud de compareixença del president del Consell de la Professió Infermera de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari

  Número d'expedient: 357-00667/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 14

  Sol·licitud de compareixença del president del Consell de la Professió Infermera de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari

  Número d'expedient: 356-00726/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 15

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari

  Número d'expedient: 357-00668/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 16

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari

  Número d'expedient: 356-00727/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 17

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Infermeria Pediàtrica davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari

  Número d'expedient: 357-00669/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 18

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Infermeria Pediàtrica davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari

  Número d'expedient: 356-00728/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 19

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Infermeria davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari

  Número d'expedient: 357-00670/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 20

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Infermeria davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari

  Número d'expedient: 356-00729/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 21

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Direccions Infermeres davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari

  Número d'expedient: 356-00730/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 22

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Direccions Infermeres davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari

  Número d'expedient: 357-00671/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 23

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Directors i Directores d'Escoles d'Infermeria de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari

  Número d'expedient: 357-00672/10

  S'aprova. Comissió de Salut

 • 24

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Directors i Directores d'Escoles d'Infermeria de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el seu posicionament amb relació a la revisió i redefinició del paper de la infermeria en el sistema sanitari

  Número d'expedient: 356-00731/10

  S'aprova. Comissió de Salut

Pàgina 1 de 1