Acords de les sessions

Comissió de Salut (CS) - X Legislatura

Dia:
Dijous, 6 de febrer de 2014
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala de grups
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
35

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Proposta de resolució sobre els protocols d'usos lingüístics

  Número d'expedient: 250-00336/10

  Es rebutja. Comissió de Salut

 • 2

  Proposta de resolució sobre la protocol·lització de les actuacions relacionades amb el trastorn de l'espectre autista

  Número d'expedient: 250-00341/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Salut

 • 3

  Proposta de resolució sobre el reinici de les obres de construcció del centre d'atenció primària UA3 al barri del Guinardó, de Barcelona

  Número d'expedient: 250-00379/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 4

  Proposta de resolució sobre el reinici de les obres de construcció del centre d'atenció primària UA3 al barri del Guinardó, de Barcelona

  Número d'expedient: 290-00468/10

  Comissió de Salut

 • 5

  Proposta de resolució sobre la represa de les obres del centre d'atenció primària UA3 al barri del Guinardó, de Barcelona

  Número d'expedient: 250-00454/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 6

  Proposta de resolució sobre les obres de construcció i la posada en marxa del centre d'atenció primària UA3 al barri del Guinardó, de Barcelona

  Número d'expedient: 250-00458/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 7

  Proposta de resolució sobre el CAP Jaume I, de Montcada i Reixac

  Número d'expedient: 250-00438/10

  Es rebutja. Comissió de Salut

 • 8

  Proposta de resolució sobre el servei d'urgències nocturnes del CAP Jaume I, de Montcada i Reixac

  Número d'expedient: 250-00439/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 9

  Proposta de resolució sobre el servei d'urgències nocturnes del CAP Jaume I, de Montcada i Reixac

  Número d'expedient: 290-00469/10

  Comissió de Salut

 • 10

  Proposta de resolució sobre la reobertura del servei nocturn d'urgències mèdiques a Montcada i Reixac

  Número d'expedient: 250-00792/10

  Es rebutja. Comissió de Salut

 • 11

  Proposta de resolució sobre la planificació sanitària del Baix Llobregat per al període 2013-2020 i sobre l'Hospital de Viladecans

  Número d'expedient: 250-00443/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 12

  Proposta de resolució sobre la planificació sanitària del Baix Llobregat per al període 2013-2020 i sobre l'Hospital de Viladecans

  Número d'expedient: 290-00470/10

  Comissió de Salut

 • 13

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels serveis de l'Hospital de Viladecans

  Número d'expedient: 290-00471/10

  Comissió de Salut

 • 14

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels serveis de l'Hospital de Viladecans

  Número d'expedient: 250-00674/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 15

  Proposta de resolució sobre l'Hospital de Viladecans

  Número d'expedient: 250-00752/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 16

  Proposta de resolució sobre l'Hospital de Viladecans

  Número d'expedient: 290-00472/10

  Comissió de Salut

 • 17

  Proposta de resolució sobre la cessió d'ús d'uns locals de la Tresoreria de la Seguretat Social i la posada en marxa d'un programa sanitari i social al CAP Guineueta

  Número d'expedient: 290-00473/10

  Comissió de Salut

 • 18

  Proposta de resolució sobre la cessió d'ús d'uns locals de la Tresoreria de la Seguretat Social i la posada en marxa d'un programa sanitari i social al CAP Guineueta

  Número d'expedient: 250-00444/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 19

  Proposta de resolució sobre l'emplaçament d'una parada d'ambulàncies medicalitzades al CAP Guineueta, de Barcelona

  Número d'expedient: 250-00455/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 20

  Proposta de resolució sobre l'emplaçament d'una parada d'ambulàncies medicalitzades al CAP Guineueta, de Barcelona

  Número d'expedient: 290-00474/10

  Comissió de Salut

 • 21

  Proposta de resolució sobre la compatibilitat en els càrrecs del president de l'Hospital Clínic de Barcelona i de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

  Número d'expedient: 250-00477/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Salut

 • 22

  Proposta de resolució sobre el procés de reformulació de l'Institut Català de la Salut

  Número d'expedient: 250-00485/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió de Salut

 • 23

  Proposta de resolució sobre un nou model d'atenció pediàtrica integral al Prat de Llobregat

  Número d'expedient: 290-00475/10

  Comissió de Salut

 • 24

  Proposta de resolució sobre un nou model d'atenció pediàtrica integral al Prat de Llobregat

  Número d'expedient: 250-00486/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 25

  Proposta de resolució sobre la revisió del protocol d'actuació sobre la lipoatròfia semicircular

  Número d'expedient: 250-00495/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 26

  Proposta de resolució sobre la revisió del protocol d'actuació sobre la lipoatròfia semicircular

  Número d'expedient: 290-00476/10

  Comissió de Salut

 • 27

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels horaris d'obertura dels centres d'atenció primària del Vallès Occidental a l'estiu

  Número d'expedient: 290-00477/10

  Comissió de Salut

 • 28

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels horaris d'obertura dels centres d'atenció primària del Vallès Occidental a l'estiu

  Número d'expedient: 250-00544/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 29

  Proposta de resolució sobre el retorn de l'activitat quirúrgica als hospitals públics de regió sanitària de Girona

  Número d'expedient: 290-00478/10

  Comissió de Salut

 • 30

  Proposta de resolució sobre el retorn de l'activitat quirúrgica als hospitals públics de regió sanitària de Girona

  Número d'expedient: 250-00550/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 31

  Proposta de resolució sobre la modificació de les funcions del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari

  Número d'expedient: 250-00555/10

  Es rebutja. Comissió de Salut

 • 32

  Proposta de resolució sobre la visibilitat del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari

  Número d'expedient: 250-00556/10

  Es rebutja. Comissió de Salut

 • 33

  Proposta de resolució sobre el lliurament als grups parlamentaris dels treballs del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari

  Número d'expedient: 250-00561/10

  Es rebutja. Comissió de Salut

 • 34

  Proposta de resolució sobre l'Associació de Laringectomitzats de Lleida

  Número d'expedient: 250-00564/10

  S'adopta la Resolució. Comissió de Salut

 • 35

  Proposta de resolució sobre l'Associació de Laringectomitzats de Lleida

  Número d'expedient: 290-00479/10

  Comissió de Salut

Pàgina 1 de 1