Acords de les sessions

Comissió d'Afers Institucionals (CAI) - X Legislatura

Dia:
Dimecres, 27 de maig de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
43

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 200-00037/10

  S'elabora el dictamen. Comissió d'Afers Institucionals

 • 2

  Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003 per a introduir la revocació dels drets i l'estatut dels expresidents i expresidentes de la Generalitat

  Número d'expedient: 202-00065/10

  S'elabora el dictamen. Comissió d'Afers Institucionals

 • 3

  Proposició de llei de creació del municipi de Medinyà

  Número d'expedient: 202-00075/10

  S'elabora el dictamen. Comissió d'Afers Institucionals

 • 4

  Proposició de llei electoral de Catalunya

  Número d'expedient: 202-00091/10

  S'adopta l'acord sobre les compareixences proposades. Comissió d'Afers Institucionals

 • 5

  Proposició de llei electoral de Catalunya

  Número d'expedient: 202-00091/10

  Es nomena la Ponència que ha d'elaborar l'informe. Comissió d'Afers Institucionals

 • 6

  Proposta de compareixença de Guillem Grau Carrera, expert en sistemes electorals, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya

  Número d'expedient: 353-01338/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 7

  Proposta de compareixença de Guillem Grau Carrera, expert en sistemes electorals, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya

  Número d'expedient: 352-03323/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 8

  Proposta de compareixença d'Octavi Grau Carrera, expert en sistemes electorals, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya

  Número d'expedient: 352-03324/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 9

  Proposta de compareixença d'Octavi Grau Carrera, expert en sistemes electorals, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya

  Número d'expedient: 353-01339/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 10

  Proposta de compareixença de Jaume Magre Ferran, professor de ciència política i de l'Administració a la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya

  Número d'expedient: 352-03325/10

  Es pren nota de la retirada oral. Comissió d'Afers Institucionals

 • 11

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya

  Número d'expedient: 353-01340/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 12

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya

  Número d'expedient: 352-03326/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 13

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya

  Número d'expedient: 353-01341/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 14

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya

  Número d'expedient: 352-03327/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 15

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Governs Locals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya

  Número d'expedient: 352-03328/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 16

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Governs Locals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya

  Número d'expedient: 353-01342/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 17

  Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió Promotora de la Proposició de Llei Electoral de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya

  Número d'expedient: 353-01343/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 18

  Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió Promotora de la Proposició de Llei Electoral de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya

  Número d'expedient: 352-03339/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 19

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Governs Locals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya

  Número d'expedient: 352-03406/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 20

  Proposta de compareixença del president del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya

  Número d'expedient: 353-01344/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 21

  Proposta de compareixença del president del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya

  Número d'expedient: 352-03407/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 22

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre la Proposició de llei electoral de Catalunya

  Número d'expedient: 354-00422/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 23

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre la Proposició de llei electoral de Catalunya

  Número d'expedient: 355-00223/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 24

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre els tres assessors nomenats a proposta d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Número d'expedient: 354-00407/10

  Es rebutja. Comissió d'Afers Institucionals

 • 25

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb el conseller de la Presidència sobre el nomenament de tres experts per a assessorar el Govern en el desplegament de les estructures d'estat

  Número d'expedient: 354-00409/10

  Es rebutja. Comissió d'Afers Institucionals

 • 26

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre el nomenament de tres experts per a assessorar el Govern en el desplegament de les estructures d'estat

  Número d'expedient: 354-00410/10

  Es rebutja. Comissió d'Afers Institucionals

 • 27

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre la preparació de l'operació per a les eleccions al Parlament de Catalunya

  Número d'expedient: 354-00417/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 28

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre la preparació de l'operació per a les eleccions al Parlament de Catalunya

  Número d'expedient: 355-00224/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 29

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre l'aplicació del criteri de celebració d'una consulta per a la creació de la vegueria del Penedès

  Número d'expedient: 355-00225/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 30

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre l'aplicació del criteri de celebració d'una consulta per a la creació de la vegueria del Penedès

  Número d'expedient: 354-00418/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 31

  Sol·licitud de compareixença de Gemma Calvet i Barot, diputada del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les seves funcions com a assessora del Govern

  Número d'expedient: 357-01363/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 32

  Sol·licitud de compareixença de Gemma Calvet i Barot, diputada del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les seves funcions com a assessora del Govern

  Número d'expedient: 356-01161/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 33

  Sol·licitud de compareixença de Marcel Coderch, enginyer de telecomunicacions i vicepresident de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les seves funcions com a assessor del Govern

  Número d'expedient: 357-01364/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 34

  Sol·licitud de compareixença de Marcel Coderch, enginyer de telecomunicacions i vicepresident de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les seves funcions com a assessor del Govern

  Número d'expedient: 356-01162/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 35

  Sol·licitud de compareixença de Josep Ginesta, expert en treball i relacions laborals i president de la sectorial de treball, autònoms i economia social d'Esquerra Republicana de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les seves funcions com a assessor del Govern

  Número d'expedient: 357-01365/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 36

  Sol·licitud de compareixença de Josep Ginesta, expert en treball i relacions laborals i president de la sectorial de treball, autònoms i economia social d'Esquerra Republicana de Catalunya, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les seves funcions com a assessor del Govern

  Número d'expedient: 356-01163/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 37

  Sol·licitud de compareixença de Gemma Calvet i Barot, diputada del Parlament, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el seu nomenament per a assessorar el Govern en el desplegament de les estructures d'estat

  Número d'expedient: 356-01169/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 38

  Sol·licitud de compareixença de Marcel Coderch i Collell, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya i vicepresident de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el seu nomenament per a assessorar el Govern en el desplegament de les estructures d'estat

  Número d'expedient: 356-01170/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 39

  Sol·licitud de compareixença de Josep Ginesta i Vicente davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre el seu nomenament per a assessorar el Govern en el desplegament de les estructures d'estat

  Número d'expedient: 356-01171/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 40

  Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l'Estat davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre l'actuació d'alguns membres dels cossos i forces de seguretat de l'Estat que presumptament van posar en perill una operació contra el gihadisme

  Número d'expedient: 357-01366/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 41

  Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l'Estat davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre l'actuació d'alguns membres dels cossos i forces de seguretat de l'Estat que presumptament van posar en perill una operació contra el gihadisme

  Número d'expedient: 356-01226/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 42

  Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l'Estat davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les mesures adoptades pel Govern de l'Estat amb relació a les actuacions de militars espanyols que presumptament han robat estelades

  Número d'expedient: 357-01367/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 43

  Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l'Estat davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre les mesures adoptades pel Govern de l'Estat amb relació a les actuacions de militars espanyols que presumptament han robat estelades

  Número d'expedient: 356-01227/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

Pàgina 1 de 1