Acords de les sessions

Comissió d'Afers Institucionals (CAI) - X Legislatura

Dia:
Dimecres, 25 de març de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
12

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Compareixença del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió d'Afers Institucionals per a explicar els criteris i procediments de tramitació de denúncies presentades a l'Oficina

  Número d'expedient: 357-01308/10

  La compareixença s'ha tingut. Comissió d'Afers Institucionals

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 353-01199/10

  La compareixença s'ha tingut. Comissió d'Afers Institucionals

 • 3

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 353-01200/10

  La compareixença s'ha tingut. Comissió d'Afers Institucionals

 • 4

  Compareixença de Francesc Xavier Forcadell Esteller, coordinador general de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 353-01201/10

  La compareixença s'ha tingut. Comissió d'Afers Institucionals

 • 5

  Compareixença d'una representació del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 353-01202/10

  La compareixença s'ha tingut. Comissió d'Afers Institucionals

 • 6

  Compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 353-01203/10

  La compareixença s'ha tingut. Comissió d'Afers Institucionals

 • 7

  Compareixença d'una representació del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 353-01204/10

  La compareixença s'ha tingut. Comissió d'Afers Institucionals

 • 8

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 353-01205/10

  Es constata el decaïment. Comissió d'Afers Institucionals

 • 9

  Compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 353-01206/10

  La compareixença s'ha tingut. Comissió d'Afers Institucionals

 • 10

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 353-01207/10

  La compareixença s'ha tingut. Comissió d'Afers Institucionals

 • 11

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 353-01208/10

  Es constata el decaïment. Comissió d'Afers Institucionals

 • 12

  Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 200-00037/10

  Es nomena la Ponència que ha d'elaborar l'informe. Comissió d'Afers Institucionals

Pàgina 1 de 1