Acords de les sessions

Comissió d'Afers Institucionals (CAI) - X Legislatura

Dia:
Dimecres, 11 de març de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
159

Pàgina 1 de 2

Següent

 • 1

  Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 200-00037/10

  S'adopta l'acord sobre les compareixences proposades. Comissió d'Afers Institucionals

 • 2

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-02947/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 3

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 353-01199/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 4

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-02994/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 5

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalulnya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03016/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 6

  Proposta de compareixença del president de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03061/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 7

  Proposta de compareixença d'Eugenia Revilla Esteve, lletrada dels Serveis Jurídics de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03038/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 8

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-02948/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 9

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 353-01200/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 10

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-02982/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 11

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03015/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 12

  Proposta de compareixença del president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03062/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 13

  Proposta de compareixença de Francesc Esteve i Balagué, en representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03039/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 14

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Governs Locals amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-02993/10

  Es rebutja. Comissió d'Afers Institucionals

 • 15

  Proposta de compareixença del president de l'Associació de Micropobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03064/10

  Es rebutja. Comissió d'Afers Institucionals

 • 16

  Proposta de compareixença del president de l'Agrupació d'Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03063/10

  Es rebutja. Comissió d'Afers Institucionals

 • 17

  Proposta de compareixença del president de la Federació Catalana de Municipis Rurals amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03065/10

  Es rebutja. Comissió d'Afers Institucionals

 • 18

  Proposta de compareixença del president de l'Associació d'Ens de Muntanya dels Pirineus amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03067/10

  Es rebutja. Comissió d'Afers Institucionals

 • 19

  Proposta de compareixença del coordinador general de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 353-01201/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 20

  Proposta de compareixença del coordinador general de la Diputació de Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-02949/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 21

  Proposta de compareixença de Francesc Xavier Forcadell Esteller, coordinador general de la Diputació de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03040/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 22

  Proposta de compareixença de Jordi San José, alcalde de Sant Feliu de Llobregat, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03002/10

  Es rebutja. Comissió d'Afers Institucionals

 • 23

  Proposta de compareixença de José Antonio Montero, alcalde de Montornès del Vallès, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03003/10

  Es rebutja. Comissió d'Afers Institucionals

 • 24

  Proposta de compareixença de Catalina Victory Molné, secretària de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03010/10

  Es rebutja. Comissió d'Afers Institucionals

 • 25

  Proposta de compareixença de la presidenta del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-02950/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 26

  Proposta de compareixença de la presidenta del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 353-01202/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 27

  Proposta de compareixença de Maria Petra Saiz Anton, presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03043/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 28

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 353-01203/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 29

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-02951/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 30

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-02992/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 31

  Proposta de compareixença del president del Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03068/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 32

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-02952/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 33

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 353-01204/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 34

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03014/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 35

  Proposta de compareixença del degà del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 353-01205/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 36

  Proposta de compareixença del degà del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-02953/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 37

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03006/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 38

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de l'Advocacia Catalana amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-02954/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 39

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03072/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 40

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 353-01206/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 41

  Proposta de compareixença del degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03071/10

  Es rebutja. Comissió d'Afers Institucionals

 • 42

  Proposta de compareixença del president del Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03075/10

  Es rebutja. Comissió d'Afers Institucionals

 • 43

  Proposta de compareixença del president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03076/10

  Es rebutja. Comissió d'Afers Institucionals

 • 44

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 353-01207/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 45

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03082/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 46

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 353-01208/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 47

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03083/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 48

  Proposta de compareixença del president de l'Associació Espanyola de Promotors Públics d'Habitatge i Sòl - Secció Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03077/10

  Es rebutja. Comissió d'Afers Institucionals

 • 49

  Proposta de compareixença d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-02957/10

  Es rebutja. Comissió d'Afers Institucionals

 • 50

  Proposta de compareixença d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03013/10

  Es rebutja. Comissió d'Afers Institucionals

 • 51

  Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-02998/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 52

  Proposta de compareixença d'una representació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 353-01209/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 53

  Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03018/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 54

  Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03079/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 55

  Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 353-01210/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 56

  Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-02999/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 57

  Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03019/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 58

  Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03078/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 59

  Proposta de compareixença d'una representació de la Intersindical-Confederació Sindical Catalana amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 353-01211/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 60

  Proposta de compareixença d'una representació de la Intersindical-Confederació Sindical Catalana amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03020/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 61

  Proposta de compareixença de Salvador Duarte Soto, de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-02990/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 62

  Proposta de compareixença de Salvador Duarte Soto, de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 353-01212/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 63

  Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-02959/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 64

  Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 353-01213/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 65

  Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-02983/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 66

  Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03022/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 67

  Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03080/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 68

  Proposta de compareixença de Salvador Guillermo Viñeta, director d'Economia de Foment del Treball Nacional, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03045/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 69

  Proposta de compareixença d'una representació de la Cecot amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-02985/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 70

  Proposta de compareixença d'una representació de la Cecot amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 353-01214/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 71

  Proposta de compareixença d'una representació de la Cecot amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03000/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 72

  Proposta de compareixença de David Garrofé Puig, secretari general de Cecot, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03044/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 73

  Proposta de compareixença d'una representació de la Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 353-01215/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 74

  Proposta de compareixença d'una representació de la Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-02960/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 75

  Proposta de compareixença d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-02984/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 76

  Proposta de compareixença d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03001/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 77

  Proposta de compareixença d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03021/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 78

  Proposta de compareixença d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03081/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 79

  Proposta de compareixença de Moisés Bonal Ferrer, responsable d'Estudis i Polítiques Sectorials de Pimec, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03042/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 80

  Proposta de compareixença de Ramon Sarroca, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-02961/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 81

  Proposta de compareixença de Ramon Sarroca, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 353-01216/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 82

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-02988/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 83

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03007/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 84

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03017/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 85

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03048/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 86

  Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació de Comerç de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03046/10

  Es rebutja. Comissió d'Afers Institucionals

 • 87

  Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (Cepime) amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03047/10

  Es rebutja. Comissió d'Afers Institucionals

 • 88

  Proposta de compareixença del president del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03073/10

  Es rebutja. Comissió d'Afers Institucionals

 • 89

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-02958/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 90

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 353-01217/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 91

  Proposta de compareixença de Pere Casals, president de la Cambra de Comerç de Manresa i membre del Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-02986/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 92

  Proposta de compareixença d'una representació del Club EMAS amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-02955/10

  Es rebutja. Comissió d'Afers Institucionals

 • 93

  Proposta de compareixença d'Oriol Guixà, empresari i conseller delegat del grup La Farga, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 353-01218/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 94

  Proposta de compareixença d'Oriol Guixà, empresari i conseller delegat del grup La Farga, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-02991/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 95

  Proposta de compareixença de Rafael Jiménez Asensio, catedràtic de dret constitucional i director de la Fundació Democràcia i Govern Local, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-02962/10

  Es rebutja. Comissió d'Afers Institucionals

 • 96

  Proposta de compareixença d'Alfredo Galán, director del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-02987/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 97

  Proposta de compareixença d'Alfredo Galán, director del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 353-01219/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 98

  Proposta de compareixença d'Alfredo Galán, director del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03023/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 99

  Proposta de compareixença d'Alfredo Galán, director del Departament de Dret Administratiu i Dret Processal de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-03032/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 100

  Proposta de compareixença de Joan Manuel Trayter Jiménez, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Girona, amb relació al Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica

  Número d'expedient: 352-02989/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

Pàgina 1 de 2

Següent