Acords de les sessions

Comissió d'Afers Institucionals (CAI) - X Legislatura

Dia:
Dimecres, 25 de febrer de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4
Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària
Número d'acords:
10

Pàgina 1 de 1

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de Joaquim Jesús Duran Redondo, portaveu de l'Alternativa d'Esquerres a l'Ajuntament de Badia del Vallès, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès

  Número d'expedient: 357-01271/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Joaquim Jesús Duran Redondo, portaveu de l'Alternativa d'Esquerres a l'Ajuntament de Badia del Vallès, davant la Comissió d'Afers Institucionals perquè informi sobre la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès

  Número d'expedient: 356-01123/10

  S'aprova. Comissió d'Afers Institucionals

 • 3

  Compareixença d'Eva Menor, alcaldessa de Badia del Vallès, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès

  Número d'expedient: 353-01160/10

  La compareixença s'ha tingut. Comissió d'Afers Institucionals

 • 4

  Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès

  Número d'expedient: 202-00071/10

  Així mateix, d'acord amb l'article 96.3 del Reglament, atesa la tramitació d'urgència acordada, s'obre un termini de vuit dies per a presentar-hi esmenes. Comissió d'Afers Institucionals

 • 5

  Compareixença de l'interventor de l'Ajuntament de Badia del Vallès amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès

  Número d'expedient: 353-01161/10

  La compareixença s'ha tingut. Comissió d'Afers Institucionals

 • 6

  Compareixença d'una representació del Departament de Governació i Relacions Institucionals amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès

  Número d'expedient: 353-01162/10

  La compareixença s'ha tingut. Comissió d'Afers Institucionals

 • 7

  Compareixença d'una representació del Departament d'Economia i Coneixement amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès

  Número d'expedient: 353-01163/10

  La compareixença s'ha tingut. Comissió d'Afers Institucionals

 • 8

  Compareixença de Ricard Fernández Ontiveros, exsecretari d'Habitatge, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès

  Número d'expedient: 353-01164/10

  La compareixença s'ha tingut. Comissió d'Afers Institucionals

 • 9

  Compareixença de Joaquim Jesús Duran Redondo, portaveu de l'Alternativa d'Esquerres a l'Ajuntament de Badia del Vallès, davant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès

  Número d'expedient: 357-01271/10

  La compareixença s'ha tingut. Comissió d'Afers Institucionals

 • 10

  Compareixença de Joaquim Solé i Vilanova, catedràtic d'hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, de creació del municipi de Badia per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès

  Número d'expedient: 353-01165/10

  Es constata el decaïment. Comissió d'Afers Institucionals

Pàgina 1 de 1