En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions de la Presidència

Declaració institucional del president del Parlament de Catalunya, amb motiu de l'anunci fet dimecres, 18 de febrer de 2004, per la banda terrorista ETA

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2004

Davant l'anunci fet avui per la banda terrorista ETA, aquesta presidència vol recordar el text de la Moció aprovada pel Ple del Parlament el dia 8 de febrer de 2001, per la unanimitat de tots els grups parlamentaris, sobre el rebuig de la violència terrorista.

En aquest mateix sentit, és oportú avui refermar-ne el contingut de condemna del terrorisme i de compromís amb la democràcia, la pau i la llibertat.

Crec interpretar la voluntat de tota la cambra en rebutjar avui, una vegada més, qualsevol acte de violència terrorista a qualsevol part del territori de l'Estat i arreu del món.

La fi de la violència ha d'ésser i és un esforç conjunt de tots els demòcrates que volem viure en llibertat i que condemnem inequívocament els qui maten. El poble de Catalunya no demana res a ETA ni tampoc no n'espera res que no sigui l'abandonament total i definitiu de la violència.

El Parlament de Catalunya sempre ha estat i està al costat de totes les persones que han estat víctimes de la barbàrie terrorista.

Per tot això, l'anunci fet avui per ETA és immoral i és un insult per a tots els demòcrates, que deslegitima, una vegada més, l'existència i la continuïtat de la banda terrorista.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2004