En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions de la Presidència

Declaració de la presidència del Parlament de Catalunya de suport a l'aturada amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Dones

8 de març de 2017


Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, que es commemora avui, em plau fer lectura de la següent declaració.

Els moviments de dones han empès històricament les societats en favor de la igualtat efectiva de dones i homes.

És una lluita llarga, persistent, que al nostre país ha aconseguit establir una igualtat formal. Sobre el paper, tenim els mateixos drets. Teòricament, hauríem de tenir les mateixes oportunitats per desenvolupar els nostres projectes de vida.

Tanmateix, no és així, no tenim les mateixes oportunitats. La igualtat real encara és lluny. Ho mostra, per exemple, la bretxa salarial.

Les dades de l'estudi presentat el passat mes de febrer pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies indiquen una diferència del 26% entre el que cobren les dones i els homes. Una injustícia del present que condiciona el benestar i la independència de les dones treballadores, i que afectarà també el seu futur, ja que limitarà la quantia de les seves pensions.

La bretxa laboral és solament una de les moltes desigualtats existents. Davant d'aquestes, els moviments de dones continuen empenyent per la igualtat. I des de les institucions es treballa per oferir solucions.

Al final de la legislatura passada el Parlament va aprovar, per unanimitat, la Llei d'igualtat efectiva de dones i homes, una eina valuosa per actuar transversalment, per lluitar contra la discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, les etapes i les circumstàncies de la vida.

És una eina que cal acabar de desplegar i que cal utilitzar, malgrat els entrebancs que ha sofert. Perquè no ens podem resignar a acceptar les desigualtats. Perquè cal persistir en la defensa dels drets i les llibertats de les dones.

Per això avui, dia 8 de març, per commemorar el Dia Internacional de les Dones, per expressar el nostre compromís amb la lluita imparable per la igualtat efectiva de dones i homes, ens sumem a l'aturada internacional que han convocat moviments de dones arreu del món.