En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions de la Presidència

Declaració de la presidència del Parlament de Catalunya de suport al Nepal pels estralls ocasionats pel terratrèmol del 25 d'abril de 2015

Llegida en el Ple del Parlament el dia 29 d'abril de 2015


El Parlament de Catalunya expressa la seva consternació davant els mortífers efectes del terratrèmol que va assolar dissabte el Nepal i que ha deixat un rastre de mort i de devastació en un país molt empobrit i mancat de serveis i d'infraestructures.

Alhora, el Parlament expressa la seva solidaritat amb les víctimes i llurs famílies, i la convicció que, amb el suport imprescindible de la comunitat internacional, el Nepal podrà afrontar les tasques de salvament i rescat, de recuperació i de reconstrucció.

Amb aquesta finalitat, el Parlament fa una crida a les institucions i al poble de Catalunya perquè hi contribueixin d'una manera solidària i donin una nova mostra de generositat i d'implicació davant els reptes de caràcter humanitari que malauradament ens plantegen les catàstrofes naturals.

Palau del Parlament, 29 d'abril de 2015