En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions de la Presidència

Declaració de la presidència del Parlament de Catalunya sobre l'emergència humanitària plantejada per la crisi migratòria a la Mediterrània

Llegida al Ple del Parlament el dia 29 d'abril de 2015


El Parlament de Catalunya expressa la seva consternació davant la tragèdia humanitària de primer ordre que es viu a les aigües i les ribes de la Mediterrània per l'afluència de persones que busquen desesperadament refugi al territori europeu, fugint de la guerra, de la persecució i de la misèria, i que sovint hi troben la mort en no rebre el rescat ni l'atenció que caldria. Aquesta crisi, que ens interpel·la individualment i col·lectivament amb el seu degoteig alarmant de notícies, va tenir un moment àlgid en el naufragi, especialment punyent, del proppassat diumenge 19 d'abril, davant les costes de Líbia.

El Parlament de Catalunya demana a la Unió Europea i al conjunt de la comunitat internacional més mesures en la línia de donar una millor resposta a l'emergència humanitària a les seves fronteres meridionals, de la mateixa manera que reclama que se n'abordin efectivament les causes, que són la pobresa, la guerra i el fanatisme. A més, fa una crida a la societat a no abaixar la guàrdia en l'exigència d'un tracte just a les persones afectades, felicita totes les iniciatives ciutadanes que pretenen mitigar els efectes de la crisi humanitària i dóna suport a l'adopció d'una política d'extrema duresa contra les màfies que, d'una manera singularment condemnable, fan tràfic de persones, negocien amb el dolor aliè, treuen profit de la desesperació, i maltracten i humilien persones indefenses.

Palau del Parlament, 29 d'abril de 2015