En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions de la Presidència

Declaració de la presidència del Parlament de Catalunya de suport als familiars i amics de les víctimes de l'avió estavellat als Alps

Llegida al Ple del Parlament el dia 15 d'abril de 2015


Transcorreguts uns dies d'ençà de l'estavellament de l'avió de Germanwings als Alps francesos i una vegada superada la fase aguda d'emergència, el Parlament de Catalunya, reunit en sessió plenària, lamenta d'una manera profunda i sentida la catàstrofe aèria que va comportar la mort de tantes persones i l'escapçament de llurs projectes vitals.

El Parlament de Catalunya vol estar al costat dels familiars de les víctimes i de llur entorn, i expressar-los la seva solidaritat i el seu escalf, que és la solidaritat i l'escalf de tot el poble de Catalunya, amb el desig que serveixin per a alleujar-los el dolor i el buit creats per l'absència dels éssers estimats.

D'altra banda, el Parlament de Catalunya agraeix la feina feta, en condicions ben dures, per tots els professionals mobilitzats per a combatre els efectes del sinistre, sobretot en tasques de rescat i d'acompanyament dels familiars de les víctimes.

Així mateix, el Parlament de Catalunya expressa el seu reconeixement i la seva gratitud a l'Estat i al poble de França per la gestió eficient que van fer d'una crisi tan greu i, sobretot, per les nombroses mostres de solidaritat que van manifestar. En aquest punt, mereixen un esment especial i un agraïment perenne els gestos solidaris dels pobles de l'Alta Provença, veïns del lloc on va caure l'avió.

Finalment, el Parlament de Catalunya encoratja totes les parts implicades a prendre les mesures necessàries per tal que mai més no hi torni a haver una catàstrofe com la que malauradament es va produir el proppassat 24 de març.