En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions del Parlament de Catalunya

Declaració del Parlament de Catalunya contra el maltractament a la gent gran

Llegida en el Ple del Parlament el dia 3 de juliol de 2020


El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig absolut al maltractament a la gent gran i vol fer pública la voluntat de treballar per a erradicar-lo mitjan-çant accions concretes, la prevenció i la sensibilització.

L'edatisme, la discriminació per raó d'edat, és definit per Rober Butler com un «procés de discriminació i estereotipatge sistemàtics envers les persones d'edat avançada pel sol fet de ser velles». Aquesta discriminació és el substrat de moltes situacions de maltractament a la gent gran.

L'Organització Mundial de la Salut estima que una de cada sis persones grans pateix maltractament, però aquesta xifra està subestimada perquè només es notifica un de cada vint-i-quatre casos.

El silenci de les víctimes pot ésser motivat per diversos causes: per sentiments contradictoris quan el maltractament es produeix en un entorn de confiança, per por a les represàlies, per l'aïllament social, per la falta de consciència o per un deteriorament cognitiu.

Malauradament, aquests fets tenen lloc amb molta freqüència i es presenten de maneres diverses: el maltractament econòmic, el maltractament físic, el maltractament psicològic o emocional, el maltractament sexual, la negligència, l'abandó i altres vulneracions de drets.


El Parlament de Catalunya es compromet a:

- Treballar conjuntament i coordinadament amb les entitats específicament compromeses en la lluita contra el maltractament a la gent gran, i amb el conjunt de la societat i de les institucions, per a prevenir-lo.

- Difondre els recursos jurídics de prevenció com a mesura de protecció de les persones amb capacitat de decidir (autotutela, poder preventiu, assistent, patrimoni protegit, etc.), i també les mesures de protecció per a les persones que no poden decidir per elles mateixes (incapacitació i mesures cautelars).

- Promoure accions de sensibilització, informació i formació que arribin a familiars, institucions, professionals, persones grans i la resta de la societat.

- Involucrar els mitjans de comunicació en el bon tracte a la gent gran i en la divulgació dels casos de maltractament a aquestes persones.

- Commemorar, el 15 de juny, el Dia Mundial de Conscienciació de l'Abús i el Maltractament en la Vellesa.

- Impulsar mecanismes eficaços i coordinats per a l'assistència, l'assessorament, la denúncia anònima i la protecció amb relació a les persones grans que pateixen maltractament.

- Reivindicar una justícia ràpida i eficaç per a les persones grans maltractades.


Palau del Parlament, 3 de juliol de 2020