En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions del Parlament de Catalunya

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica

Llegida en el Ple del Parlament el dia 17 de juny de 2020


El passat 12 de maig se celebrà el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica. Per aquest motiu, el Parlament de Catalunya expressa novament la seva adhesió a aquesta jornada, que se celebra arreu del món, i la necessitat de continuar treballant per l'impuls de la recerca, per la formació i per la conscienciació social, tan necessària per a eliminar l'estigma social que, malauradament, avui dia es continua detectant en l'entorn familiar, social i laboral de les persones afectades per la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica, la qual cosa fa que sigui més necessari que mai normalitzar aquestes patologies.

El Parlament de Catalunya expressa també el seu reconeixement a totes les persones afectades, les quals, dissortadament, encara es troben amb la incomprensió i el flagell de la incredulitat i la discriminació, ambdues motivades per un desconeixement de la manera com aquestes malalties cròniques afecten les persones que les pateixen. Són malalties de les quals encara es desconeix l'etiologia, que tenen una elevada prevalença i que afecten majoritàriament la població femenina. Aquest biaix de gènere provoca avui una doble discriminació de la persona afectada: d'una banda, pel fet de patir-la i ésser dona, i, de l'altra, en el cas dels homes, perquè hom els atribueix, erròniament i despectivament, una malaltia considerada «de dones».

El Parlament de Catalunya apel·la novament a l'empatia de les persones, la societat civil i els poders públics de Catalunya perquè s'adhereixin a aquesta jornada, perquè entenguin la complexitat del problema que viu i pateix més del 3% de la població de Catalunya, i perquè treballin amb efectivitat per tal que l'any vinent s'hagi avançat en la recerca i en l'abordatge d'aquestes malalties.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2020