En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions del Parlament de Catalunya

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia

Llegida en el Ple del Parlament el dia 21 de maig de 2020


Amb motiu de la celebració, el 17 de maig, del Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia, el Parlament de Catalunya expressa un any més la seva adhesió a la commemoració de la jornada i la necessitat de continuar treballant contra tota mena de discriminació per raó d'orientació afectiva i sexual o d'identitat de gènere.

Fa només trenta anys, el 17 de maig de 1990, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va eliminar l'homosexualitat de la llista de malalties mentals, però la transsexualitat va continuar a la llista. Dinou anys després, la data del 17 de maig va ésser reconeguda oficialment a l'Estat espanyol com a Dia contra l'Homofòbia, que incloïa la gaifòbia, la lesbofòbia, la transfòbia i la bifòbia. Fa només dos anys, el 2018, l'OMS va eliminar del seu manual de malalties la transsexualitat, considerada fins llavors com un trastorn mental. Aquest manual entrarà en vigor el 2022.

D'aleshores ençà la societat ha avançat cap a la desitjada igualtat i la no-discriminació. L'any 1998 el Parlament va aprovar la primera llei de parelles de fet de l'Estat espanyol (Llei 10/1998), que regulava la relació entre parelles de diferent sexe i del mateix sexe. L'any 2005 el Congrés dels Diputats va aprovar la Llei 13/2005, relativa al matrimoni igualitari entre persones del mateix sexe. L'Estat espanyol va ésser el tercer país del món a reconèixer-lo.

Cal tenir present que avui el matrimoni igualitari només està reconegut en vint-i-sis països i que l'homosexualitat encara està perseguida en setanta països, en catorze dels quals el càstig pot ésser la pena de mort, i en uns altres vint-i-sis la pena màxima pot variar entre deu anys i cadena perpètua.

L'any 2014 el Parlament de Catalunya va donar llum verda a la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Una llei reivindicada pel col lectiu LGBTI, que reconeix, visibilitza i fa valer les diversitats sexuals i d'expressió de gènere, i que ha de permetre, amb el seu desplegament, lluitar contra la discriminació i les desigualtats encara existents.

La realitat, però, diu que encara som lluny d'una situació de veritable igualtat i de llibertat d'estimar. I això indica fins a quin punt és important no abaixar la guàrdia i continuar treballant per a assolir les quotes d'igualtat i de respecte que reclama una societat democràtica.

El Parlament de Catalunya vol mostrar tot el seu suport i reconeixement a les persones que han estat perseguides i que han patit menyspreu, discriminació o violència per llur identitat o orientació sexual. Són molts els espais on cal incidir per a avançar cap a la igualtat real. La fòbia al col·lectiu LGBTI és present entre els joves i les noves generacions, i causa exclusió laboral. A més, el col lectiu no és representat als mitjans de comunicació.

D'altra banda, cal prestar més atenció al col lectiu de dones lesbianes. Molt invisibilitzades, pateixen la cosificació i els manquen recursos per a poder donar resposta a llurs necessitats. I també, a les persones transsexuals, que constantment pateixen la discriminació estructural, la qual es reflecteix en el fet que el percentatge de desocupació en aquest col·lectiu és del 80% i la discriminació en l'àmbit de la salut malauradament encara és present. Hi ha països on l'esperança de vida de les dones transsexuals no supera els trenta-cinc anys. És per això que el Parlament de Catalunya també reivindica que s'han de protegir les persones LGBTI i se'ls ha de donar refugi. Resta molta feina per fer i cal esmerçar tots els esforços necessaris per a assolir la plena igualtat i el respecte a les persones en tota llur diversitat.

El Parlament de Catalunya reconeix la llibertat i la igualtat entre totes les persones en una societat democràtica i plural. I demana a les institucions i a la societat el compromís per a erradicar tota mena de discriminació i violència per raó d'identitat de gènere o d'orientació afectiva i sexual. Així doncs, el Parlament de Catalunya declara el seu compromís de fer-ho i condemna tota agressió envers les persones del col·lectiu LGBTI.


Palau del Parlament, 21 de maig de 2020