En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions del Parlament de Catalunya

Declaració del Parlament de Catalunya sobre les conseqüències del temporal Gloria

Llegida en el Ple del Parlament el dia 5 de febrer de 2020


El Parlament de Catalunya, davant dels recents aiguats del temporal Gloria, que han afectat bona part de Catalunya, des de l'Empordà fins a les Terres de l'Ebre, passant per tota la costa i terra endins, expressa el seu condol als familiars de les víctimes i la seva solidaritat amb les persones, els ajuntaments i les altres institucions del territori afectats i damnificats per aquests aiguats.

El Parlament de Catalunya reconeix la professionalitat de tots els servidors públics, dels voluntaris i de tots els qui, a títol individual o des dels ajuntaments, han col·laborat i continuen col·laborant en les tasques de recuperació de la normalitat.

El Parlament de Catalunya expressa el seu compromís amb la recuperació del territori i amb l'acompliment de les accions necessàries per a mitigar els efectes immediats d'aquests aiguats sobre la vida de les persones, els béns naturals i patrimonials i el teixit productiu, i també amb l'adopció de mesures efectives i urgents contra l'emergència climàtica.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2020