En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions del Parlament de Catalunya

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del trentè aniversari de la Convenció sobre els drets de l'infant

Llegida en el Ple del Parlament el 12 de desembre de 2019


L'any 1989, governants de tot el món van assumir un compromís històric amb la infància d'arreu del món en aprovar la Convenció sobre els drets de l'infant de les Nacions Unides. Aquest novembre, s'han celebrat els trenta anys de l'aprovació de la dita Convenció. I el Parlament de Catalunya es vol sumar a l'efemèride amb aquest declaració institucional.

De llavors ençà, milions d'infants han millorat llur vida gràcies a l'exercici i l'acompliment progressiu de llurs drets, tal com proclamen la Convenció i els seus protocols facultatius.

Ara bé, arribat aquest moment, s'han de prendre decisions fermes per a garantir que cap infant no es quedi enrere i que tots puguin desenvolupar el màxim potencial.

Cal posar en relleu els grans progressos aconseguits en la promoció dels drets de la infància, però també cal accelerar els objectius de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, perquè la Convenció i els objectius de desenvolupament sostenible van plegats. I els drets dels infants no es poden materialitzar si no s'aconsegueix una aplicació eficaç dels dits objectius.

Avui i demà, els nens i les nenes són el bé més valuós per a aconseguir un món pacífic, just, inclusiu i pròsper. Per això, és urgent accelerar el progrés i intensificar l'acció.

El Parlament de Catalunya declara el seu compromís directe amb els infants de Catalunya i de tot el món, i vetllarà perquè els nens i nenes vegin garantits tots i cadascun dels drets que estableix la Convenció sobre els drets de l'infant de les Nacions Unides: per a cada infant, tots els drets.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2019