En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions de la Junta de Portaveus

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya per la llibertat de Julian Assange i Pablo González

Adoptada per la Junta de Portaveus el dia 31 d'octubre de 2023

El periodisme pateix una persecució mai no vista a escala internacional. Un periodista és assassinat cada quatre dies a mans de governs i altres grups de poder. Només en el 13% dels casos d'assassinat s'arriba a obrir una investigació.

La professió també pateix múltiples abusos, com ara la censura i l'autocensura, els contractes precaris, els acomiadaments improcedents, agressions, assetjament o multes.

Casos com el de Julian Assange o Pablo González indiquen situacions encara més greus, com la privació de llibertat durant molts anys tan sols per haver exercit llur professió amb rigor.

Julian Assange pot ésser extradit en breu cap als Estats Units simplement per haver complert el seu deure periodístic d'informar. Pablo González fa més d'un any i mig que és a la presó a Polònia per haver exercit la seva professió: és un cas claríssim d'atac a la llibertat de premsa i a la llibertat d'expressió.

El Parlament de Catalunya, davant d'aquestes situacions, denuncia i condemna públicament els assassinats de periodistes i demana que s'investiguin.

El Parlament de Catalunya es manifesta en defensa dels drets professionals del periodisme i a favor de la llibertat de premsa com a garantia d'una democràcia de veritat.

El Parlament de Catalunya es referma en el contingut de la Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya en defensa de la restitució dels drets civils de Julian Assange, adoptada el 25 de febrer de 2020. El Parlament recorda així que Julian Assange no hauria d'estar a la presó i en torna a demanar la llibertat incondicional i immediata. Així mateix, el Parlament es manifesta en contra de l'extradició de Julian Assange.

Finalment, el Parlament de Catalunya es reafirma en el seu compromís en la defensa de la llibertat de premsa i de tot el periodisme que l'exerceix, i demana que es respectin totes les garanties jurídiques i processals en el cas de Pablo González i que se'l posi en llibertat immediatament.


Palau del Parlament, 31 d'octubre de 2023


Dani Cornellà Detrell, Portaveu adjunt del GP CUP-NCG; Marta Vilalta i Torres, Portaveu del GP ERC;
Mònica Sales de la Cruz, Portaveu del GP JxCat; David Cid Colomer, Portaveu del GP ECP