En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions de la Junta de Portaveus

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya sobre els esdeveniments a Israel i la Franja de Gaza

Adoptada per la Junta de Portaveus el dia 25 d'octubre de 2023

El Parlament de Catalunya s'ha mostrat en diverses ocasions majoritàriament favorable a la solució dels dos estats com a opció de resolució pacífica del conflicte entre Israel i Palestina. La solució de dos estats preveu una Palestina independent, veïna de l'Estat israelià. Una solució que té el suport de les Nacions Unides i de la majoria de la comunitat internacional.

El 7 d'octubre de 2023, l'organització terrorista Hamàs va dur a terme un atac massiu contra objectius civils i militars a Israel, que ha provocat un gran nombre de víctimes mortals i ferits, tant a Israel com a Gaza. Aquest conflicte ha adquirit dimensions difícils de mesurar i ha tingut repercussions a tot l'Orient Mitjà, amb un alt risc de desestabilització regional i, àdhuc, global.

L'impacte humanitari d'aquesta situació és profundament preocupant, per l'atac indiscriminat a civils innocents i la necessitat urgent de subministrar ajuda humanitària a la Franja de Gaza.

Per tot això, el Parlament de Catalunya:

- Condemna l'atac terrorista de Hamàs perpetrat en territori israelià el proppassat 7 d'octubre i se solidaritza amb totes i cadascuna de les víctimes que va provocar.

- Fa una crida urgent a un alto al foc que garanteixi la protecció de la població civil; l'alliberament de tots els ostatges; el cessament dels atacs armats, dels talls de subministraments i dels bombardejos a Gaza, i l'obertura de corredors humanitaris segurs que permetin l'arribada immediata d'ajuda humanitària.

- Reconeix el dret d'Israel a defensar-se d'aquests atacs indiscriminats dins dels límits que marquen el dret humanitari i els tractats internacionals.

- Alerta de les conseqüències regionals que pot tenir una espiral de violència i exhorta totes les parts i els organismes internacionals pertinents a treballar amb urgència per impedir una escalada regional del conflicte.

- Exhorta les parts a garantir l'accés a l'atenció mèdica, l'assistència humanitària i el desenvolupament necessari per a cobrir les necessitats bàsiques i respectar els drets de la població civil.

- Constata que en els conflictes armats l'ús de la força contra la població civil mai no és acceptable, vingui d'on vingui, i que tots els atacs contra la població civil han d'ésser condemnats i llurs responsables han de retre comptes d'acord amb les normes del dret internacional humanitari.

Finalment, el Parlament de Catalunya reitera el seu compromís amb el coneixement i el reconeixement dels drets humans arreu del món i, amb un èmfasi especial, en aquests moments, als territoris israelians i palestins, alhora que condemna la conculcació d'aquests drets en qualsevol d'aquests territoris.


Palau del Parlament, 25 d'octubre de 2023

Alícia Romero Llano, Portaveu del GP PSC-Units; Mònica Sales de la Cruz, Portaveu del GP JxCat;
Anna Grau Arias, Portaveu del GP Cs; Alejandro Fernández Álvarez, President-portaveu del G Mixt