En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions de la Junta de Portaveus

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya per un esport lliure de violències masclistes

Adoptada per la Junta de Portaveus el dia 1 de setembre de 2023 incorporada la correcció d'errades presentada

El passat 20 d'agost, la selecció espanyola de futbol femení va guanyar el Mundial contra la selecció anglesa. En el moment de lliurar les medalles a les jugadores, el llavors president de la Reial Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, va fer un petó a la boca a la futbolista Jennifer Hermoso sense el seu consentiment, tal com va manifestar la mateixa esportista.

Aquests fets van provocar una condemna generalitzada de la societat, que va demanar la dimissió de Luis Rubiales, en considerar que aquests fets i la seva actitud eren un cas d'abús de poder i de violència masclista. La insuficient i poc creïble petició de disculpes posterior del president, suspès de la Reial Federació Espanyola de Futbol, i la seva intervenció en l'assemblea general extraordinària d'aquest organisme, en què es va negar a dimitir i va menystenir els greus fets entre aplaudiments de l'auditori, són una demostració preocupant d'un tarannà caduc, patriarcal i masclista, que encara és present en algunes institucions esportives i en el conjunt de la societat i que cal erradicar treballant, també, des de les institucions.

El malestar en l'esport femení d'elit que han posat de manifest aquests fets ja havia estat advertit per les renúncies reiterades a jugar en el Mundial i pels comunicats i manifestos de diverses jugadores, qüestionant l'entitat privada Reial Federació Espanyola de Futbol. Ara bé, aquest és un problema estructural que també és present en l'esport de base i amateur.

El Parlament de Catalunya ha aprovat normes com la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, entre d'altres, per a avançar fermament cap a una societat amb igualtat efectiva entre dones i homes i amb mecanismes per a fer front a conductes i actituds que provoquin situacions de violència masclista. Així mateix, des del setembre del 2022 és vigent la Llei orgànica 10/2022, del 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual, que posa en el centre el consentiment de les dones davant la violència masclista.

Per aquest motiu, en primer lloc, el Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a la jugadora Jennifer Hermoso arran dels fets ocorreguts i de la conducta i actitud masclistes de Luis Rubiales.

En segon lloc, el Parlament de Catalunya denuncia els fets ocorreguts, manifesta una profunda indignació i condemna aquestes actituds, que cal eliminar del futbol, i de l'esport en general, a fi que sigui un espai lliure de violències masclistes. Per aquest motiu, considera que tant Luis Rubiales com tots els altres representants d'institucions esportives, incloent-hi el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, que li han donat suport, haurien de dimitir de llurs funcions, atès que amb aquestes actituds masclistes no poden representar unes institucions esportives que han de tenir com a objectiu combatre la violència masclista.

En tercer lloc, el Parlament de Catalunya constata que cal posar el consentiment en el centre i denuncia que aquests fets són propis de sistemes sexistes i patriarcals, i no de societats democràtiques i modernes que garanteixen els drets de les dones i que estan lliures de violències, estereotips i desigualtats.

En quart lloc, el Parlament de Catalunya considera necessari i imprescindible reconèixer i garantir els drets de les dones en qualsevol àmbit o institució -en aquest cas concret, en l'àmbit esportiu-, amb mecanismes i instruments per a assolir una veritable societat diversa, igualitària i justa compromesa amb la lluita contra les violències masclistes.

Finalment, el Parlament de Catalunya manifesta el compromís amb la defensa i aplicació de la legislació vigent en qualsevol situació que comporti una vulneració dels drets de les dones i en què es donin actituds masclistes, i remarca la importància d'incorporar d'una manera transversal la perspectiva de gènere en qualsevol política pública.


Palau del Parlament, 1 de setembre de 2023

Mònica Sales de la Cruz, Portaveu del GP JxCat; Alícia Romero Llano, Portaveu del GP PSC-Units;
Marta Vilalta i Torres, Portaveu del GP ERC; Eulàlia Reguant i Cura, Portaveu del GP CUP-NCG i
David Cid Colomer, Portaveu del GP ECP.