En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions de la Junta de Portaveus

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya en defensa de les mobilitzacions socials i per la fi de la repressió al Perú

Adoptada per la Junta de Portaveus el dia 25 de gener de 2023

Durant les mobilitzacions socials que s'estan produint al Perú des de fa algunes setmanes, s'han pogut veure escenes molt preocupants de vulneracions dels drets humans de la població civil mobilitzada per part de les forces de seguretat. Les organitzacions de drets humans peruanes i internacionals denuncien que hi ha hagut més de quaranta-cinc persones assassinades, entre les quals set menors d'edat i personal mèdic; més de sis-centes persones ferides, incloent-hi reporters internacionals i premsa independent, i centenars de casos de detencions il·legals, tortures, intimidació i intents de falsejar proves per a inculpar la població mobilitzada d'actes delictius.

Les forces armades i la policia nacional del Perú estarien fent ús de foc real directament contra el cos dels manifestants, incloent-hi perdigons i bales expansives del tipus dumdum, sense ajustar-se als principis de legalitat, necessitat i proporcionalitat que regeixen l'ús d'armament letal.

A més, la declaració d'estat d'emergència a múltiples regions del Perú ha significat la suspensió de drets constitucionals per a la població i l'increment de la repressió.

Davant d'aquesta situació, el Parlament de Catalunya expressa la seva profunda preocupació per:

a) Totes les víctimes de la repressió i les denúncies per violacions de drets humans per part de les forces de seguretat peruanes.

b) La manca de garanties de la població civil per a exercir el seu legítim dret a la protesta, reconegut per la constitució peruana.

c) L'ús d'armament letal, sense observança dels principis de legalitat, necessitat i proporcionalitat.

d) Els obstacles i amenaces posats per les forces armades i la policia nacional a la premsa internacional i independent que intenta informar sobre les múltiples violacions de drets humans durant les mobilitzacions i documentar-les sobre el terreny.


Així mateix, el Parlament de Catalunya:
- Expressa la necessitat de complir i fer complir estrictament la Carta internacional de drets humans, i de condemnar la violència vingui d'on vingui.

- Declara la necessitat que els organismes competents investiguin totes les denúncies de violacions de drets humans de manera seriosa, imparcial i efectiva en un temps raonable. Per aquest motiu, es compromet a enviar una missió d'observadors sobre el terreny tan aviat com sigui possible.

- Expressa la necessitat que l'Estat espanyol anul·li els contractes de subministrament de material antiavalots a l'Estat peruà.

- Insta el Govern a ampliar els programes de cooperació per a la protecció de la població víctima de violacions de drets humans, per mitjà de projectes finançats per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

- Expressa la necessitat de protegir el legítim dret a la protesta pacífica de la població del Perú.

- Dona suport a una resolució pacífica i democràtica urgent de les mobilitzacions, amb la participació directa de la població, i a la instauració d'una estabilitat democràtica que garanteixi el respecte dels drets humans i la resposta a l'emergència social, econòmica i política que viu el Perú.

- Es compromet a fer arribar aquests acords als ministeris de l'Estat espanyol competents i a l'ambaixada del Perú a Espanya.


Palau del Parlament, 24 de gener de 2023


Marta Vilalta i Torres, Portaveu del GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, Portaveu del GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, Portaveu del GP CUP-NCG; Susanna Segovia Sánchez, Portaveu adjunta del GP ECP