En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions de la Junta de Portaveus

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya sobre la vulneració de drets fonamentals a Turquia

Adoptada per la Junta de Portaveus el dia 25 de gener de 2023

Recentment s'han fet virals les imatges de maltractaments sistemàtics d'infants migrants a la frontera turca amb la Unió Europea, amb nens lligats entre ells amb cadenes i que reben fuetades per part de la guàrdia fronterera.

Les imatges són esfereïdores, i provenen d'un país que rep ajuts considerables per part de la Unió Europea d'acord amb la declaració conjunta del 18 de març de 2016 per al tractament dels fluxos migratoris provinents de tercers països per raons de conflictes armats, com ara Síria, l'Iraq o l'Afganistan, o amb emergències humanitàries causades per conflictes ètnics, religiosos o econòmics, com ara l'Iran, el Sudan o Eritrea.

Per aquests motius, el Parlament de Catalunya:

- Denuncia la situació, les condicions de vida i el tracte que reben les persones migrants que demanen asil, amb una vulneració total de llurs drets fonamentals, i constata que aquesta situació és el fracàs d'una política migratòria i d'asil d'un aliat que pertany a l'OTAN i l'OCDE i que des del desembre del 1999 és un estat candidat a accedir a la Unió Europea.

- Expressa el seu suport a la tasca de les organitzacions no governamentals que treballen sobre el terreny i vetllen per la protecció dels drets humans de les persones migrants que demanen asil confinades en camps de refugiats a Grècia, Turquia i altres països fronterers de la Unió Europea.

- Constata, d'una banda, la necessitat que la Unió Europea revisi la seva política migratòria i la seva política d'ajut a Turquia per a controlar les persones que demanen asil, i, de l'altra, la necessitat que l'Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes incorpori en els seus protocols el respecte estricte del tracte humanitari i no degradant de les persones en situació de trànsit a les fronteres de la Unió.

- Considera necessari que el Parlament Europeu nomeni una comissió independent que investigui les pràctiques inhumanes i contràries als drets humans que reben les persones migrants a les fronteres de la Unió Europea.

- Exigeix el respecte a les minories nacionals a Turquia i considera necessari que aquesta política sigui troncal en l'acció exterior de la Unió Europea, especialment a les fronteres comunitàries.

- Condemna, ateses la manca de garanties democràtiques en aquell país i la conculcació constant dels drets humans al seu territori, la consideració que rep Turquia com a soci comercial i militar de l'Estat espanyol.


Palau del Parlament, 25 de gener de 2023


Mònica Sales de la Cruz, Portaveu del GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, Portaveu del GP ERC; Portaveu del GP CUP-NCG; David Cid Colomer, Portaveu del GP ECP