En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions de la Junta de Portaveus

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya sobre la situació dels càrrecs electes a l'Afganistan

Adoptada per la Junta de Portaveus el dia 25 de gener de 2023

La victòria dels talibans sobre les forces del Govern afganès, l'agost del 2021, va comportar la fi del parlamentarisme existent durant el període de la República Islàmica de l'Afganistan (2004-2021) i l'establiment d'un règim polític, el de l'Emirat Islàmic de l'Afganistan, que es caracteritza per ésser un totalitarisme teocràtic islamista.

Sota aquest règim, amb una absència total de respecte pels drets humans i les llibertats individuals i col·lectives més bàsiques, s'han deteriorat ràpidament les condicions de seguretat per a qualsevol persona que hagués participat de la vida pública de la república afganesa, inclosos els càrrecs electes. Igual que en gairebé qualsevol altre aspecte de la vida actual a l'Afganistan, a la negació de drets que pateix la població en general s'hi afegeix un tracte especialment greu i discriminatori contra les dones afganeses, equiparable a un feminicidi. Entre aquestes dones hi ha les que van exercir responsabilitats com a càrrecs electes abans de la caiguda de Kabul davant de les forces dels talibans.

Molts càrrecs electes afganesos es van exiliar del país arran de la victòria del règim talibà, però d'altres s'hi van quedar, sota l'amenaça permanent contra llur vida i integritat física.

En aquest context, ha estat recentment assassinada, juntament amb el seu guardaespatlles, Mursal Nabizada, de vint-i-nou anys, que havia estat diputada afganesa per la circumscripció de Kabul.

El Parlament de Catalunya condemna fermament l'atemptat contra l'exdiputada afganesa Mursal Nabizada; expressa la seva solidaritat amb totes les víctimes del règim totalitari i de terror imposat pels talibans a l'Afganistan; reclama la fi de les amenaces, les persecucions, la repressió i els assassinats contra les persones vinculades d'una manera o altra a l'antiga república afganesa o contra qualsevol forma de dissidència política o social respecte a la dictadura teocràtica afganesa actual, i que es garanteixi la seguretat per la vida i la integritat física d'aquestes persones.

El Parlament de Catalunya fa seva la declaració conjunta emesa pel Comitè per a Promoure el Respecte del Dret Internacional Humanitari i el Comitè dels Drets Humans dels Parlamentaris de la Unió Interparlamentària (UIP), del 30 d'agost de 2021, i també la nova crida d'aquesta organització internacional, arran de l'assassinat de Mursal Nabizada, a mobilitzar la solidaritat dels parlaments per a donar suport efectiu a les parlamentàries i els parlamentaris afganesos que es troben en perill o en estat de necessitat.

El Parlament de Catalunya rebutja i condemna, així mateix, totes les mesures imposades pels talibans a l'Afganistan destinades a conculcar i reprimir els drets de les dones, com ara impedir que accedeixin a l'educació a partir dels dotze anys, i mostra la seva solidaritat amb tots els ciutadans afganesos perseguits per defensar els drets de les dones.


Palau del Parlament, 25 de gener de 2023


Alícia Romero Llano, Portaveu del GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, Portaveu del GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, Portaveu del GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, Portaveu del GP CUP-NCG; David Cid Colomer, Portaveu del GP ECP; Ignacio Martín Blanco, Portaveu del GP Cs