En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions de la Junta de Portaveus

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya en defensa dels drets humans a l'Iran

Adoptada per la Junta de Portaveus el dia 22 de desembre de 2022

La situació de vulneració dels drets humans a l'Iran és molt greu i s'ha agreujat amb la forta repressió de les autoritats iranianes cap a les persones que han participat en les protestes per l'assassinat de Gina Amini a les mans de la Policia de la Moral o que hi han mostrat llur suport.

Segons alerta Amnistia Internacional Catalunya, almenys 26 persones corren un greu perill d'ésser executades per les autoritats iranianes per les protestes celebrades arreu del país.

El 8 de desembre, les autoritats van executar un manifestant, Mohsen Shekari, després de declarar-lo culpable d'«enemistat amb Déu» en un judici injust, menys de tres mesos després d'haver estat detingut. El 12 de desembre, les autoritats van executar públicament un altre jove, Majidreza Rahanvard, després de declarar-lo culpable també d'«enemistat amb Déu» en un altre judici injust. Majidreza Rahanvard va ésser executat menys de dues setmanes després que se celebrés la seva única vista judicial, el 29 de novembre de 2022.

A totes aquestes persones se'ls ha negat un judici just, amb dret a accedir a una defensa adequada i a advocats elegits per elles, a ésser considerades innocents fins que no es demostri el contrari, a romandre en silenci i a una vista justa i pública.

A més, segons la informació disponible, almenys deu d'elles van ésser torturades, i les autoritats van utilitzar com a prova llurs «confessions» o les d'altres persones. També es tem que moltes altres persones corrin perill d'ésser executades, tenint en compte els milers d'acusacions formals presentades i les peticions oficials de judicis ràpids i execucions públiques.

Per tot això, el Parlament de Catalunya:

a) Mostra la seva profunda preocupació i condemna aquesta situació de vulneració dels drets humans a l'Iran.

b) Demana que s'anul·lin immediatament totes les sentències condemnatòries i les penes de mort, i també que no se sol·licitin noves penes de mort i que es garanteixi que tota persona acusada de qualsevol delicte sigui jutjada en processos que compleixin les normes internacionals sobre judicis justos.

c) Exigeix que es deixin en llibertat totes les persones detingudes per haver exercit pacíficament els drets humans.

d) Sol·licita que les persones detingudes tinguin accés a llurs famílies i a advocats elegits per elles, que les protegeixin de la tortura i altres maltractaments i que s'investiguin les denúncies de tortura.

e) Defensa que els observadors independents d'ambaixades tinguin accés als judicis de pena capital relacionats amb les protestes.

f) Proposa que s'estableixi immediatament una moratòria oficial de les execucions amb vista a abolir la pena de mort.

g) Demana que se sotmeti a judici els responsables.

h) Es compromet a fer arribar aquests acords al ministeri de l'Estat espanyol competent i a l'ambaixada de l'Iran.


Palau del Parlament, 22 de desembre de 2022


Alícia Romero Llano, Portaveu del GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, Portaveu del GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, Portaveu del GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, Portaveu del GP CUP-NCG; David Cid Colomer, Portaveu del GP ECP; Ignacio Martín Blanco, Portaveu del GP Cs