En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions de la Junta de Portaveus

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones

Adoptada per la Junta de Portaveus el dia 23 de novembre de 2022

Amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, el Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig i condemna de totes les formes de violència que s'exerceixen contra les dones.
La violència masclista és un problema social de primer ordre, per a fer front al qual Catalunya s'ha dotat d'instruments legals i polítiques públiques. Malgrat aquests avenços, però, la prevalença de les agressions i els assassinats indiquen que cal fer molt més per a abastar la complexitat de les violències contra les dones, nenes i adolescents en tota llur diversitat.
En aquest sentit, el Parlament de Catalunya constata que calen més eines per a abordar la violència masclista en tots els seus àmbits i, en l'àmbit de les seves competències com a cambra legislativa, ho concreta amb l'aprovació de la Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
El conjunt de la societat catalana i les seves institucions i administracions estan compromeses amb la lluita contra les violències masclistes. Aquest compromís s'ha de continuar materialitzant en polítiques per a la prevenció, l'atenció i la recuperació de tota mena de violències masclistes i per a la recuperació necessària tant de les dones com de llurs fills i filles i de les altres persones que n'estiguin al càrrec.
El desplegament de les polítiques públiques per a abordar les violències masclistes té com a nous reptes garantir a totes les dones el dret a viure lliures de violències i a la reparació quan l'han patida. Amb aquest objectiu, cal ampliar l'abordatge de les diverses formes de violència masclista i dels feminicidis comesos dins i fora del marc de la parella i l'àmbit familiar.
En un context marcat per les desigualtats socials agreujades per la pandèmia i per la situació inflacionista, és més important que mai que les institucions garanteixin el dret de les dones a desenvolupar un projecte de vida autònom i independent, lliure d'obstacles i de violències masclistes. És imprescindible fer front a aquestes desigualtats amb els recursos necessaris, ja que, de nou, les situacions de precarietat afecten sobretot les dones i llurs fills i filles.
El 25 de novembre és una jornada de reivindicació dels avenços socials aconseguits en la lluita contra la violència masclista per al conjunt de la societat, en bona part gràcies a les mobilitzacions feministes. No obstant això, és més necessari que mai, davant l'amenaça que comporten els extremismes que neguen la realitat i davant la xacra de la violència masclista, avançar en la millora de la protecció de les dones i de llurs drets.
En aquest sentit, el Parlament de Catalunya, compromès en la lluita per l'eliminació de la violència masclista, fa palesa la importància de la coeducació com a principal instrument per a la prevenció de les violències masclistes, i també de la incorporació de la perspectiva feminista en totes les àrees del coneixement, posant en valor la diversitat i una mirada crítica interseccional com a camí per a la transformació de la societat i l'erradicació de la violència masclista.

Palau del Parlament, 23 de novembre de 2022

Alícia Romero Llano, Portaveu del GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, Portaveu del GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, Portaveu del GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, Portaveu del GP CUP-NCG; Susana Segovia Sánchez, Portaveu adjunta del GP ECP; Ignacio Martín Blanco, Portaveu del Cs; Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del GP Mixt