En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions de la Junta de Portaveus

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya sobre la situació a l'Equador

Adoptada per la Junta de Portaveus el dia 28 de juny de 2022

El 13 de juny, la Confederació de Nacionalitats Indígenes de l'Equador i altres organitzacions socials van iniciar una aturada nacional en protesta contra les polítiques del govern equatorià.
L'exèrcit i la policia han fet un ús desproporcionat de la força contra la protesta social que pot haver desembocat en detencions arbitràries. La declaració de l'estat d'alarma a diverses províncies del país i els fets descrits no contribueixen a crear un clima de normalitat democràtica ni de respecte envers les minories indígenes, que tenen dret a ésser respectades. Per aquest motiu, cal que les autoritats de l'Equador prenguin mesures urgents per a posar fi a aquesta situació.
Amb l'arribada de la mobilització a la capital del país, les forces policials i militars han impedit el dret a la protesta, reconegut per l'article 98 de la Constitució de l'Equador.
Per tot això, el Parlament de Catalunya:
- Lamenta la mort de persones a causa dels enfrontaments violents produïts durant les mobilitzacions i condemna l'ús desproporcionat de la força contra les persones mobilitzades i totes les accions que atemptin contra llurs drets fonamentals.
- Condemna tots els discursos racistes i estigmatitzadors contra els pobles i les nacionalitats indígenes de l'Equador, que contribueixen a polaritzar la societat equatoriana.
- Fa una crida a garantir els drets a la protesta social i a la resistència, protegits per la Constitució equatoriana, i insta les autoritats equatorianes a garantir els drets i llibertats dels defensors i defensores dels drets humans i de les organitzacions socials i indígenes.
- Considera que el Govern de l'Equador ha d'aplicar les doctrines del dret internacional en relació amb l'ús de la força per part de les forces de seguretat i demana que es garanteixin els drets civils, processals i de presumpció d'innocència dels detinguts, entre els quals els de Leónidas Iza, president de la Confederació de Nacionalitats Indígenes de l'Equador.
- Expressa la seva solidaritat amb les persones que protesten i fa una crida al diàleg amb plenes garanties i condicions per a tots els actors implicats.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2022

Marta Vilalta i Torres, portaveu del GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, portaveu del GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del GP CUP-NCG; David Cid Colomer, portaveu del GP ECP