En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions de la Junta de Portaveus

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya sobre la fibromiàlgia, la síndrome de fatiga crònica i altres síndromes de sensibilització central

Adoptada per la Junta de Portaveus el dia 3 de maig de 2022

Avui, 12 de maig, es commemora el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica (i d'altres síndromes de sensibilització central), malalties que afecten més de 250.000 catalans i catalanes.

El Parlament de Catalunya expressa novament la seva adhesió a aquesta commemoració, i també el seu reconeixement i suport a totes les persones afectades, que encara es troben sovint amb el flagell de la incomprensió i de la discriminació, ambdues motivades per un desconeixement de l'impacte d'aquestes malalties cròniques en la vida diària de qui les pateix.

Entre final del 2007 i començament del 2008, en ple hivern i en poc més de dos mesos, persones malaltes, la majoria dones, van dedicar llur poca energia a recollir 140.000 signatures per a poder tirar endavant una iniciativa legislativa popular, la ILP per a l'atenció de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica a Catalunya, que va acabar donant lloc a la Resolució 203/VIII, aprovada per unanimitat pel Parlament.

Algunes de les demandes d'aquella resolució s'han anat abordant, però encara no s'ha complert plenament. Cal esmerçar-hi més esforços i recursos, i acabar d'implantar i potenciar el Pla operatiu d'atenció a les síndromes de sensibilització central, per tal que l'atenció a la fibromiàlgia, la síndrome de fatiga crònica i la sensibilitat química múltiple arribi a totes les comarques de Catalunya, amb l'equitat i la qualitat que les ciutadanes i els ciutadans afectats necessiten i mereixen. Així mateix, cal potenciar la recerca, a fi de millorar el coneixement d'aquestes malalties i poder trobar tractaments específics que millorin la qualitat de vida de les persones malaltes.

Aquesta nit, tindrà lloc una nova edició de la campanya «Catalunya de blau», promoguda per l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i d'Altres Síndromes de Sensibilització Central, juntament amb la Plataforma de Familiars d'Afectats per la Fibromiàlgia, a les quals s'han adherit centenars d'ajuntaments i institucions de Catalunya. Molts edificis i indrets de Catalunya s'il·luminaran de color blau fosc per a donar visibilitat a aquestes malalties, en solidaritat amb les persones afectades.

El Parlament de Catalunya apel·la novament a l'empatia de la societat civil i dels poders públics de Catalunya i els convida a adherir-se a aquesta jornada, a fer-se solidaris amb les dificultats que viuen i pateixen les persones afectades i a treballar amb dedicació i efectivitat per tal de seguir avançant en la recerca i la difusió del coneixement d'aquestes malalties, i també en llur comprensió i en l'abordatge sanitari i social que necessiten.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2022

Alícia Romero Llano, Portaveu del GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, Portaveu del GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, Portaveu del GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, Portaveu del GP CUP-NCG; David Cid Colomer, Portaveu del GP ECP; Ignacio Martín Blanco, Portaveu del GP Cs; Alejandro Fernández Álvarez (president-portaveu), Portaveu del Grup Mixt