En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions de la Junta de Portaveus

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones

Adoptada per la Junta de Portaveus el dia 18 i llegida en el Ple del Parlament el dia 22 de novembre de 2021


L'any 1993 l'Assemblea General de les Nacions Unides va definir la violència contra les dones com «tot acte de violència basat en el gènere que té com a resultat possible o real un dany físic, sexual o psicològic, incloses les amenaces, la coerció o la prohibició arbitrària de la llibertat, tant si té lloc en la vida pública com en la vida privada». Segons dades, també, de les Nacions Unides, tres de cada quatre dones al llarg de la vida i 240 milions cada any són víctimes d'aquest tipus de violència.

L'11 de maig de 2011 el Consell d'Europa va adoptar, a Istanbul, el Conveni sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica, que va ésser el primer instrument jurídic vinculant en l'àmbit europeu i va proporcionar un marc jurídic complet per a la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i per a la protecció de les víctimes, amb l'objectiu de posar fi a la impunitat dels autors de violència contra les dones i de violència domèstica. Els estats signants es comprometen a implantar mesures legislatives i preventives per a combatre aquests tipus de violència, i també a establir mecanismes d'atenció a les víctimes.

El 25 de novembre se celebra el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, amb l'objectiu de reclamar el compromís dels estats i de la comunitat internacional en la lluita per l'eliminació d'aquesta xacra.

En lloc, però, d'avançar cap a la seva erradicació, s'ha constatat que els darrers mesos, arran de l'esclat de la pandèmia de Covid-19 i de les mesures adoptades per a frenar-ne l'avenç, els indicadors de violència contra les dones, especialment en l'àmbit de la parella, han augmentat. La pandèmia sanitària ha intensificat, doncs, la pandèmia de la violència masclista.

A Catalunya, durant el 2021, s'han perpetrat deu feminicidis. La Leonor, la Jordina, la Maria del Pilar, la Sulay Betty, la Lucía, l'Alla, l'Antonella Abigail, la Pamela, la Maria Rosa i la Maria Isabel són les darreres víctimes d'una funesta llista de més de cent trenta feminicidis registrats del 2008 ençà. Així mateix, segons dades del Departament d'Interior, fins al segon trimestre d'enguany s'han presentat 6.314 denúncies i s'han atès 6.533 víctimes per violència masclista. També són preocupants les dades que fan referència a l'edat de les dones víctimes. Segons dades del Departament d'Interior referents al primer semestre del 2021, el 48,5% de les víctimes de delictes sexuals eren menors d'edat. El 20,9% són nenes de zero a dotze anys i el 27,6%, nenes de tretze a disset anys. Aquestes dades, malauradament, marquen un màxim històric i mostren com la violència masclista afecta les dones de totes les edats.

Per tots aquests motius, el Parlament de Catalunya s'adhereix a la celebració del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, mostra el seu suport a totes les víctimes de violència masclista, en totes les seves formes i manifestacions, i referma el seu compromís de continuar treballant per a erradicar tota forma de violència contra les dones -en tots els àmbits, també en l'institucional, tal com recull la Llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista- i de denunciar i aïllar les actituds masclistes, misògines, sexistes i de menyspreu que pateixen les dones diàriament.

És, aquesta, una lluita diària que s'ha d'afrontar des d'una òptica interseccional, perquè no es pot deixar de tenir en compte la situació doblement injusta que pateixen moltes dones agredides per motius racials, d'edat o d'identitat sexual.

Només es podrà assolir una societat igualitària i justa quan tothom hi pugui viure d'una manera segura i en plena llibertat.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2021

Mònica Sales de la Cruz, Portaveu del GP JxCat; Alícia Romero Llano, Portaveu del GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, Portaveu del GP ERC; Eulàlia Reguant i Cura, Portaveu del GP CUP-NCG; David Cid Colomer, Portaveu del GP ECP; Ignacio Martín Blanco, Portaveu del GP Cs; Alejandro Fernández Álvarez, Portaveu del GP Mixt