En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions de la Junta de Portaveus

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Mundial contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia

Adoptada per la Junta de Portaveus el dia 1 de juny de 2021


El 17 maig se celebrà el Dia Mundial contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia, una data que convoca totes les persones a manifestar que cal continuar treballant per garantir la dignitat, la llibertat i l'exercici dels drets fonamentals de les persones lesbianes, gais, transgènere, bisexuals i intersexuals (LGTBI+).

En l'actualitat, es continua treballant en l'àmbit legislatiu, de la qual cosa és una mostra la previsió que l'Agenda 2030 inclogui normes i impulsi lleis per a seguir avançant en la no-discriminació i la igualtat real.

Tot i aquests avenços, el context actual posa de manifest la necessitat de continuar desenvolupant polítiques públiques LGTBI+. Malauradament, es continuen produint casos d'exclusió familiar i d'assetjament en les xarxes socials o en els nuclis socials per motius d'identitat sexual o expressió de gènere, i també casos d'agressions i violència contra el col·lectiu LGTBI+.

Les dades del 2021 que ofereix l'Observatori contra l'Homofòbia han de fer reflexionar la societat i plantejar-se cap a quin model es vol avançar. No és acceptable que enguany hi hagi hagut 74 incidències per LGBTI-fòbia (més de 850 des del 2004).

El Parlament de Catalunya vol mostrar tot el suport i reconeixement a les persones que han viscut situacions de menyspreu, discriminació o violència per raó de llur orientació sexual o identitat de gènere. Així mateix, condemna de forma enèrgica i absoluta totes les agressions que s'han produït, especialment les brutals agressions del darrer cap de setmana de maig. Són incidents i situacions intolerables, que no tenen cap mena de cabuda en la societat i que reclamen el rebuig frontal de tota la societat i de les institucions.

El Parlament de Catalunya encoratja tota la societat catalana i les administracions públiques del país a treballar conscientment en l'erradicació de l'LGTBI-fòbia i de tota discriminació per raó de gènere i orientació sexual.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2021

G.P. Socialistes i Units per Avançar, G.P. d'Esquerra Republicana, G.P. de Junts per Catalunya, G.P. de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, G.P. d'En Comú Podem, G.P. de Ciutadans, Grup Mixt