En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions institucionals

Declaració del Parlament de Catalunya de suport als treballadors de Nissan

Adoptada en la Junta de Portaveus el dia 26 de maig de 2020

El Parlament de Catalunya manifesta el seu total suport als treballadors de Nissan, que, des del 4 de maig de 2020, estan en vaga indefinida per la incertesa a què s'enfronten davant el possible cessament de l'activitat industrial als centres de treball de la Zona Franca de Barcelona, Montcada i Reixac, i Sant Andreu de la Barca.

El Parlament de Catalunya reclama a totes les administracions que mantinguin la voluntat de promoure les accions necessàries per a interpel·lar la direcció de Nissan perquè mantingui actives les plantes de fabricació, i també l'ocupació que en depèn, sempre tenint en compte el vessant social.

El Parlament de Catalunya mostra la seva preocupació per les conseqüències que una mesura tan dura pot comportar per al conjunt de proveïdors i empreses auxiliars que treballen per a Nissan, que sumen més de vint mil treballadors a Catalunya.

El Parlament de Catalunya constata que el sector de l'automoció és una part important de l'economia, amb un teixit industrial que genera riquesa i ocupa centenars de milers de treballadors.

La indústria catalana, i en particular la de l'automòbil, ha de seguir la transició energètica. Avui més que mai, cal apostar per una indústria de futur i per mantenir els llocs de treball, amb la implicació de les administracions, potenciant el Pacte nacional per a la indústria.

El Parlament de Catalunya demana a la direcció de Nissan que prengui decisions que permetin mantenir l'ocupació, tant directa com indirecta, del conjunt de persones treballadores, ateses les enormes conseqüències socials que el cessament de l'activitat pot tenir per al territori.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2020

Lorena Roldán Suárez, Portaveu del GP Cs; Eduard Pujol i Bonell, Portaveu del GP JxCat; Eva Granados Galiano, Portaveu del GP PSC-Units; Anna Caula i Paretas, Portaveu del GP ERC; Susanna Segovia Sánchez, Portaveu del GP CatECP; Alejandro Fernández Álvarez, Representant del SP PPC, Carles Riera i Albert, Representant del SP CUP-CC