En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions institucionals

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Internacional de la Síndrome d'Asperger

Llegida en el Ple del Parlament el dia 4 de març de 2020


El 18 de febrer es va commemorar el Dia Internacional de la Síndrome d'Asperger, un dia de celebració i reivindicació a tot el món, en el qual les persones amb síndrome d'Asperger i altres trastorns de l'espectre autista i llurs famílies es converteixen en protagonistes.

La síndrome d'Asperger és un trastorn del neurodesenvolupament que comporta una alteració en el processament de la informació. Les persones afectades no presenten símptomes aparentment manifestos ni disminució de les capacitats intel·lectuals ?a vegades, fins i tot les poden tenir superiors a la mitjana en alguns aspectes?, però llur cervell funciona d'una manera particular i, freqüentment, presenten habilitats especials en àrees restringides.

Aquest trastorn, que persisteix durant tota la vida i que afecta una de cada cinquanta-nou persones, tot i que es manifesta de maneres diferents en cada individu, presenta trets comuns: dificultats en la comunicació i les relacions socials, alteració dels patrons de comunicació no verbal, interessos restringits, inflexibilitat de pensament i de comportament, dificultats en les funcions executives i de planificació, i dificultats en la interpretació i gestió de les emocions, tant pròpies com alienes, entre d'altres.

Totes aquestes particularitats no es veuen a primera vista. Per això, resulta difícil entendre que persones sense cap tret distintiu que els faci semblar diferents tinguin el reconeixement d'una discapacitat social que explica llurs conductes.

Amb la voluntat que aquesta discapacitat social esdevingui una expressió de la neurodiversitat de la societat i que les persones amb Asperger i altres trastorns de l'espectre autista i llurs famílies tinguin el suport i la comprensió de l'entorn en tots els àmbits de la vida, el Parlament de Catalunya es compromet a vetllar perquè aquestes persones puguin desenvolupar tot el potencial en un ambient educatiu formal, acollidor, comprensiu i amb uns mètodes d'ensenyament adaptats a totes les etapes educatives; puguin tenir una inclusió laboral efectiva, tant en el sector públic com en el privat, amb polítiques d'ocupació específiques i incentius a la contractació; puguin gaudir d'una atenció a la salut adequada i integral, i puguin materialitzar un projecte de vida independent que els permeti desenvolupar-se de manera autònoma.

Les persones, quan es poden desenvolupar plenament, esdevenen importants actius per a la societat. Les persones amb la síndrome d'Asperger també ho poden ésser com a membres de ple dret d'una societat diversa, respectuosa, inclusiva, equitativa, justa i acollidora, de la qual tothom es pugui sentir orgullós i a la qual tothom pugui aportar el seu talent.

Palau del Parlament, 4 de març de 2020