En compliment de la Resolució 9/XIII del Parlament de Catalunya, sobre el canvi de denominació de la legislatura, aprovada pel Ple en la sessió 7, del 2 de juny de 2021 (BOPC 50/13, del 04.06.2021), la legislatura actual passa a denominar-se catorzena legislatura a partir del 4 de juny de 2021.

Declaracions institucionals

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya amb motiu del cinquantè aniversari del Primer Congrés Internacional Romaní

Adoptada per la Junta de Portaveus el dia 26 d'abril de 2021


El 8 d'abril de 1971 es va celebrar a Londres el Primer Congrés Internacional Romaní, que, per primer cop, reuní gitanos i organitzacions gitanes de diferents països per tal de compartir punts de vista sobre la situació del poble gitano i somiar conjuntament un futur millor. Per aquesta raó, se celebra en aquesta data el Dia Internacional del Poble Gitano, que recorda aquella primera guspira del que seria posteriorment la Rromipen, organitzada per les associacions i els activistes gitanos. En aquesta primera trobada s'acordà l'himne Gelem Gelem i la bandera gitana com a símbols de lluita contra l'antigitanisme i de resistència.

Malgrat que és una data per a celebrar la vida i homenatjar les persones que la van perdre injustament, recordar la història del poble gitano i fer un reconeixement dels valors gitanos com a valors humans i del nostre país, també és un data per a recordar que cal continuar lluitant la resta de dies de l'any per la superació de la desigualtat i de la discriminació del poble gitano i que encara resta camí per recórrer.

Als prejudicis i estereotips que continua patint el poble gitano, s'hi suma l'actual crisi sanitària, social i econòmica. Volem reconèixer explícitament que les persones gitanes, tant de manera organitzada a través de llurs entitats com de manera individual i veïnal als barris i pobles, han estat cooperant i treballant conjuntament i solidàriament per donar suport a moltes famílies -gitanes i no gitanes- en aquests moments d'extrema necessitat. Perquè si d'alguna cosa en sap el poble gitano és de generar xarxes de suport, ajuda i solidaritat com a resposta a la repressió i la discriminació històriques que ha patit.

Cal recordar que, tot i haver aconseguit instruments legals molt importants, com la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació, que marcarà un abans i un després en la lluita contra l'antigitanisme i altres tipus de racisme, encara queda molt per avançar.

El Parlament de Catalunya manté el compromís d'eliminar els obstacles que impedeixen o dificulten la plena inclusió social, econòmica i política del poble gitano, el seu reconeixement com a poble, la recuperació de la seva memòria històrica i la reparació dels atacs que ha patit durant segles de persecució etnocida i que han afectat els àmbits cultural, social i econòmic.

Cal visibilitzar el treball de les entitats gitanes, contrarestar el discurs d'odi amb informació veraç i positiva, dissenyar i aplicar polítiques públiques partint d'aquelles actuacions que han tingut èxit i impacte en la societat, motivar la promoció social dels gitanos, i combatre les desigualtats en l'accés als drets bàsics tot promovent la visualització de l'èxit educatiu i el foment de l'ocupació i eliminant els hàbitats segregats. S'ha d'impulsar el coneixement de la història i la cultura del poble gitano en totes les franges educatives des d'infantil fins a secundària. Visibilitzar l'antigitanisme institucional i foragitar-lo de totes les institucions polítiques i democràtiques del país continua essent una tasca que hom ha d'acomplir conjuntament amb el poble gitano.

Avui més que mai, el Parlament de Catalunya fa seus els valors gitanos de la llibertat i de la superació de les dificultats amb la cooperació, la solidaritat i el feminisme gitano, per a assolir una Catalunya més justa i igualitària, on ésser gitano o gitana sumi identitats transformadores per una societat justa i igualitària per a tothom.

Palau del Parlament, 13 d'abril de 2021

Marta Vilalta i Torres, Portaveu del GP ERC; Alícia Romero Llano, Portaveu del GP PSC-Units; Gemma Geis i Carreras, Portaveu del GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, Portaveu del GP CUP-NCG; David Cid Colomer, Portaveu del GP ECP; Ignacio Martín Blanco, Portaveu del GP Cs; Alejandro Fernández Álvarez, President-portaveu del G Mixt