Declaracions institucionals

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya sobre el col·lapse del sistema de cites per a tramitar les targetes d'identitat d'estranger

Adoptada per la Junta de Portaveus el dia 3 de novembre de 2020


El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a la ciutadania d'origen estranger resident a Catalunya que fa mesos que està patint els greuges del gran col·lapse de la seu electrònica de cita prèvia de la Policia Nacional per a prendre les empremtes i tramitar la targeta d'identitat d'estranger (TIE).
El Parlament de Catalunya manifesta la seva preocupació per aquesta situació de col·lapse del sistema de cites, que s'agreujarà a partir del desembre, quan venci la pròrroga de sis mesos de les autoritzacions de residència i treball que caducaven durant la vigència de l'estat d'alarma.
El fet de no disposar de la targeta d'identitat té greus conseqüències per a les persones d'origen estranger: per a accedir al treball, formalitzar contractes de lloguer, operar amb el compte bancari, fer tràmits administratius, com l'examen del carnet de conduir, viatjar a l'estranger o fer determinats tràmits d'estrangeria, com el reagrupament familiar, entre d'altres.
El mateix Defensor del Poble ha emès diverses recomanacions (el novembre del 2019 i el juny del 2020) adreçades al Govern d'Espanya per a resoldre aquesta situació de col·lapse, recomanacions que fins ara no han estat escoltades.
Aquesta situació, que perjudica les persones més vulnerables i fomenta, indirectament, la corrupció, ha estat denunciada per moltes entitats socials i per organitzacions sindicals.
El Parlament de Catalunya considera que les dificultats en els tràmits inicials i la falta de cites per a renovar les targetes de residència i treball minven els drets i la llibertat de les persones estrangeres que són ciutadans del país.
El Parlament de Catalunya denuncia la impossibilitat d'aconseguir les cites i considera que aquest fet representa una clara discriminació en el dret a l'accés àgil i eficaç a l'Administració publica, ja que és totalment incompatible amb els principis de servei efectiu, simplicitat, claredat, proximitat i eficiència en l'assignació de recursos públics que estableix la Llei de l'Estat 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Finalment, el Parlament de Catalunya reafirma el seu compromís amb una societat lliure de desigualtats i discriminacions i amb la cerca de solucions als problemes estructurals.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2020

Lorena Roldán Suárez, Portaveu del GP Cs; Gemma Geis i Carreras, Portaveu del GP JxCat; Anna Caula i Paretas, Portaveu del GP ERC; Susanna Segovia Sánchez, Portaveu del GP CatECP; Carles Riera Albert, Representant del SP CUP-CC