Declaracions institucionals

Declaració del Parlament de Catalunya sobre la corrupció a Catalunya

Adoptada en el Ple del Parlament el dia 21 de maig de 2020


La corrupció és una de les majors amenaces per a les societats democràtiques. Segons Transparència Internacional, un organisme sense ànim de lucre que analitza la corrupció a tot el món, es podria definir aquest fenomen com l'abús d'una determinada posició de poder per a l'obtenció d'un benefici privat, sigui per mitjà de conductes legals o il·legals. La corrupció genera una assignació ineficient dels recursos, trenca la lliure competència, expulsa alguns actors del mercat i genera un clima de clara inseguretat jurídica que afecta l'economia del país. Però no és aquest el principal motiu que ha de fonamentar la lluita contra la corrupció.

La corrupció té un impacte clarament negatiu sobre la confiança dels ciutadans en el sistema polític i les institucions. La corrupció lesiona la democràcia i la seva legitimitat, ja que les institucions i els actors polítics que duen a terme pràctiques corruptes només participen en el procés democràtic per a obtenir beneficis privats i no persegueixen l'interès general que hauria de perseguir tot actor polític. La corrupció és el principal enemic del bé comú que hauria d'orientar l'activitat i les accions de totes les institucions del país.

Catalunya no ha estat exempta dels problemes derivats de la corrupció política i institucional. Durant els darrers anys hom ha presenciat multitud de casos que han restat legitimitat a les institucions i als actors polítics que en formem part. Recentment s'ha conegut la condemna del Tribunal Suprem a Convergència Democràtica de Catalunya per haver-se finançat il·legalment a través del Palau de la Música. La sentència l'obliga a retornar els 6,6 milions d'euros espoliats.

És necessària una condemna d'aquests fets i un compromís sòlid contra aquestes pràctiques, que han caracteritzat una manera de fer política i un determinat moment històric. El Parlament de Catalunya rebutja amb contundència els fets i pràctiques condemnats i exigeix a Convergència Democràtica de Catalunya el ràpid retorn dels 6,6 milions d'euros espoliats de les arques públiques.

Una democràcia sòlida requereix que la ciutadania pugui confiar en les seves institucions i que els abusos de poder en benefici privat no quedin impunes. Només des de la màxima transparència institucional i l'aplicació de bones pràctiques en l'exercici del poder, i dedicant-hi els recursos administratius, judicials i institucionals necessaris, es podrà solucionar un dels principals problemes per als ciutadans de Catalunya. Un problema que no solament genera ineficàcia econòmica, política i social, sinó que malmet la confiança que hauria d'existir entre la societat i els seus governants.

Per aquest motiu, el Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig total i unànime de qualsevol pràctica corrupta, arbitrària o discrecional que comporti un atemptat contra el bon funcionament institucional que ha de caracteritzar totes les institucions de Catalunya, i, en particular, per la seva actualitat i gravetat, rebutja l'actuació que ha motivat la condemna confirmada a Convergència Democràtica de Catalunya pel cas del Palau de la Música. El poble de Catalunya mereix una democràcia allunyada de tota sospita.


Palau del Parlament, 21 de maig de 2020