Declaracions institucionals

Declaració del Parlament de Catalunya sobre els aiguats

Adoptada pel Ple del Parlament el 23 d'octubre de 2019El Parlament de Catalunya, davant els aiguats de les darreres hores arreu del país, expressa, als familiars de les víctimes, als ajuntaments i a les altres institucions del territori, el seu condol i la seva solidaritat amb les víctimes i amb les persones desaparegudes, afectades i damnificades per aquests aiguats.

El Parlament de Catalunya subratlla, una vegada més, el valor i la professionalitat de tots els servidors públics, dels voluntaris i de tots els qui a títol individual i des dels ajuntaments estan col·laborant en les tasques de recuperació i de suport en aquestes hores de treball intens.

Finalment, el Parlament de Catalunya expressa el seu compromís amb la recuperació del territori i amb la necessitat d'emprendre les accions necessàries per a mitigar els efectes immediats d'aquests aiguats sobre la vida de les persones, el patrimoni natural i el teixit productiu.

Palau del Parlament, 23 d'octubre de 2019