Declaracions institucionals

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Internacional de les Dones Treballadores

Llegida en el Ple del Parlament el dia 7 de març de 2019


El Parlament de Catalunya, amb motiu del Dia Internacional de les Dones Treballadores, que se celebra el 8 de març, manifesta la seva total implicació i el seu compromís en la lluita per combatre qualsevol forma de discriminació i iniquitat, i per aconseguir la igualtat real entre dones i homes.

Els drets fonamentals de les dones han d'estar garantits i no sols han d'ésser reconeguts legalment, sinó que han d'ésser efectivament exercits en tots els àmbits de la vida: polític, econòmic, social, cultural, educatiu, científic i laboral. Tanmateix, a la pràctica, avui això encara no és així. Les dones no gaudeixen de les mateixes oportunitats que els homes i persisteixen en la societat desigualtats i discriminacions de tota mena que fan que les dones, entre altres col·lectius, siguin el rostre invisibilitzat de la pobresa.

Per aquest motiu, és imprescindible, urgent i absolutament necessari que tothom, ciutadans i institucions, es comprometi i s'impliqui en l'objectiu d'erradicar les desigualtats patriarcals i la discriminació contra les dones i les nenes a tot el món, i en l'objectiu d'aconseguir la igualtat efectiva apoderant-les arreu.

El Parlament de Catalunya es compromet a impulsar polítiques i actuacions transversals destinades a combatre la persistència i la reproducció de les desigualtats i la discriminació fins a erradicar-les, a eliminar totes les formes de violència contra les dones i les nenes, a lluitar contra el tràfic d'éssers humans amb finalitats sexuals, a garantir que totes les dones puguin exercir plenament llurs drets com a ciutadanes, a assegurar la igualtat d'oportunitats educatives, laborals, econòmiques i personals, i a garantir la participació social plena i efectiva de les dones i l'accés universal a la salut sexual i reproductiva.

El Parlament de Catalunya dona suport a les treballadores que se sumin a la vaga general feminista i a les reivindicacions, els actes, les manifestacions i les aturades inherents al dret de vaga que es convoquin amb motiu del Dia Internacional de les Dones Treballadores, alhora que fa un reconeixement a totes les dones de les generacions precedents que han lluitat per la igualtat entre homes i dones, i també als moviments feministes i llurs aportacions.

Palau del Parlament, 7 de març de 2019