Declaracions institucionals

Declaració del Parlament de Catalunya de suport a les víctimes d'abusos sexuals infantils

Llegida en el Ple del Parlament el dia 6 de març de 2019


L'abús sexual és una de les pitjors formes de violència que pateix la infància, amb greus conseqüències que poden durar tota la vida. El 2017 es van presentar a Catalunya 549 denúncies per abusos sexuals a infants.

La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l'infant, del 1989, i la normativa vigent en matèria d'infància reconeixen a infants i adolescents el dret a ésser protegits de qualsevol forma de violència, incloent-hi l'abús sexual, i estableixen el deure dels poders públics d'adoptar mesures perquè aquesta protecció sigui efectiva.

El Comitè dels Drets de l'Infant defineix àmpliament l'abús sexual i l'explotació infantils. Molts infants pateixen abusos sexuals que, tot i que els agressors no empren la força o la coerció físiques, són intrusius, opressius i traumàtics des del punt de vista psicològic.

Més que en altres formes de violència, l'abús sexual infantil es caracteritza pel secretisme i l'aïllament de la víctima, sovint perquè l'agressor exerceix una posició de força i autoritat davant l'infant agredit. És per aquest motiu que la majoria dels casos romanen ocults i els que es revelen es troben amb un seguit de dificultats que afegeixen més dolor i patiment a les víctimes.

Els darrers mesos han sortit a la llum nous casos de persones ja adultes que van patir abusos sexuals durant la infància, fet que ha de fer reflexionar sobre la importància de la detecció, l'abordament, la denúncia i la visibilització d'aquests casos.

El Parlament de Catalunya és una institució compromesa en la lluita contra l'abús sexual infantil. En conseqüència i davant les denúncies de víctimes que s'han fet públiques els darrers anys, i concretament els darrers mesos, condemna i repudia qualsevol tipus d'agressió, abús o maltractament contra els infants.

El Parlament de Catalunya mostra el seu suport a les víctimes d'abusos sexuals infantils i a llurs familiars, i els expressa la seva solidaritat.

D'altra banda, el Parlament de Catalunya insta totes les institucions a assumir l'obligatorietat de complir l'observació general número 13 del Comitè dels Drets de l'Infant i, per tant, a impulsar mesures preventives, de detecció i d'acompanyament perquè aquestes situacions no tornin a succeir en els àmbits escolar, religiós o del lleure infantil i juvenil ni en l'àmbit familiar.

Així mateix, el Parlament de Catalunya demana a totes les institucions i organismes competents que facin les investigacions i accions pertinents davant dels casos d'abusos sexuals, que ho comuniquin a les autoritats judicials i que col·laborin plenament amb la justícia a aclarir-los.

Finalment, el Parlament de Catalunya condemna les paraules i actituds que pretenguin restar gravetat als abusos sexuals comesos per alguns sacerdots i demana a l'Església que comuniqui a la justícia ordinària els casos de possibles abusos sexuals dels quals tingui coneixement.

Palau del Parlament, 4 de març de 2019