Declaracions institucionals

Declaració del Parlament de Catalunya contra els abusos sexuals a infants

Llegida en el Ple del Parlament el dia 22 de novembre de 2018

Aquesta setmana han coincidit dues dates de reconeixement i visibilització dels drets dels infants: dimarts, 20 de novembre, era el Dia Mundial dels Drets dels Infants; dilluns, dia 19, era el Dia Mundial per la Prevenció de l'Abús Sexual Infantil.
A Catalunya, malgrat la manca de dades sobre aquesta qüestió, tots els estudis apunten que almenys un de cada cinc nens i nenes pateix o ha patit abús sexual abans de complir els disset anys. D'aquests, un 60% mai no rebrà cap tipus d'ajuda, i el 90% no en dirà res fins a l'edat adulta.
La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l'Infant, del 1989, i la normativa vigent a Catalunya i a Espanya en matèria d'infància reconeixen als infants i adolescents el dret a ésser protegits de qualsevol forma de violència, inclòs l'abús sexual, i el deure dels poders públics d'adoptar mesures perquè aquesta protecció sigui efectiva.
El Parlament de Catalunya ha aprovat en nombroses ocasions propostes i mocions per a abordar, de manera integral, la lluita contra tot tipus de maltractaments i d'agressions als nens i nenes del nostre país, també les sexuals. Han estat iniciatives que sempre han estat formulades des de la perspectiva de l'infant com a subjecte de drets.
Lamentablement, però, la realitat no millora. Entre molts altres motius, perquè no s'aconsegueix trencar el tabú que pesa quan es tracta aquesta qüestió en la nostra societat, pel fet que en un 85% dels casos l'abusador és algú de l'entorn familiar de l'infant.
Cal trencar aquest tabú i, com a institució compromesa en la lluita contra aquesta xacra que destrossa vides des de la infantesa, amb aquesta declaració el Parlament vol contribuir a treure de la foscor una realitat que existeix als nostres barris i a les nostres famílies. De la mateixa manera que fa anys que lluita contra la violència masclista, el Parlament de Catalunya es compromet a treballar per modificar la percepció d'afer privat de la violència sexual contra infants.
El Parlament expressa la solidaritat envers les víctimes d'abusos sexuals infantils, i la necessitat de prendre consciència de la gravetat d'aquestes situacions i de les dificultats que pateixen les víctimes a l'hora de presentar denúncies d'aquests tipus de delictes. Així mateix, insta els diversos poders executius i legislatius, i també el poder judicial, a revisar normes, protocols i circuits per a millorar la prevenció, la detecció, la intervenció i la recuperació de les víctimes d'aquest tipus d'abús.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2018