Declaracions institucionals

Declaració del Parlament de Catalunya en suport del poble gitano

Llegida en el Ple del Parlament el dia 5 de juliol de 2018


El 18 de juny de 2018 Matteo Salvini, ministre de l'Interior del govern italià, va declarar la intenció de constituir un cens de la població gitana a Itàlia amb la finalitat d'expulsar-ne els gitanos en situació «irregular», i ho va justificar amb greus difamacions de caràcter econòmic, educatiu i social cap al poble gitano.

Aquestes declaracions se sumen a les d'altres dirigents internacionals, que, fins i tot en sessió plenària al Parlament Europeu, amb motiu del Dia Internacional del Poble Gitano, afirmaven que hi hauria d'haver un dia internacional per a «les víctimes dels problemes causats pels gitanos».

Aquestes posicions vulneren el marc normatiu europeu en matèria d'igualtat i de no- discriminació, com ara el Tractat de Lisboa, la Carta de drets fonamentals de la Unió Europea o la Directiva 2000/43/CE del Consell, del 29 de juny de 2000, relativa a l'aplicació del principi d'igualtat de tracte de les persones independentment de llur origen racial o ètnic, i també ometen el Marc europeu d'estratègies nacionals d'inclusió de la comunitat gitana en cada estat membre.

El Parlament de Catalunya no pot mantenir el silenci institucional davant aquests atacs discriminatoris cap al poble gitano, que alimenten i reforcen una imatge estereotipada i negativa de les gitanes i els gitanos i inciten la ciutadania al rebuig, el menyspreu i l'odi respecte a la població gitana.

El poble gitano és un poble més d'Europa i de Catalunya, la minoria més nombrosa del continent, que ha patit una repressió constant al llarg de la seva història. En aquest sentit, el compromís del Parlament de Catalunya ha estat clar i inequívoc al llarg dels anys, amb l'adopció de diverses mocions i resolucions, la creació de l'intergrup del poble gitano o l'impuls des del Govern del Pla integral del poble gitano 2017-2020, amb l'objectiu d'aconseguir grans avenços en aquest reconeixement cultural i en l'equiparació social i econòmica del poble gitano al nostre país.

Per tot això, el Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig a les declaracions i polítiques antigitanistes, una forma específica de racisme que cal combatre institucionalment i socialment. Així mateix, expressa ple suport al poble gitano i a les mobilitzacions convocades davant els atacs discriminatoris que ha rebut i continua rebent.

Al llarg de la seva història, Catalunya s'ha caracteritzat com a terra d'acollida, diversa i multicultural. Per això el Parlament de Catalunya fa una crida a la societat catalana perquè combati l'antigitanisme social, i per a sumar esforços per a treballar per la convivència i la igualtat a Europa.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2018