Declaracions institucionals

Declaració del Parlament de Catalunya en defensa de la integritat de les dones

Llegida en el Ple del Parlament el 4 de maig de 2018


La sentència que l'Audiència Provincial de Navarra va fer pública el 26 d'abril amb relació a la violació múltiple que es va produir a Pamplona el 2016 és ignominiosa.

La sentència reforça la creença que les dones són sempre còmplices i, en el fons, responsables de la violència que pateixen. Manté la màxima que, si una dona no s'oposa amb fermesa i amb evident resistència a ulls dels homes davant d'un acte de violència masclista, serà sempre sospitosa d'haver consentit, induït o provocat l'agressió. I exigeix a les dones que acreditin la manca de consentiment, com si aquest fos una presumpció.

La sentència no s'ajusta a la gravetat que implica la violació d'una jove de divuit anys per part de cinc homes d'entre vint-i-quatre i vint-i-set anys, dos dels quals entrenats per a l'ús de la força. I incorpora elements denigrants d'un vot particular que menysté l'estat de vulnerabilitat de la jove i ofèn la sensibilitat de qualsevol.

Per tot això, el Parlament de Catalunya expressa el seu profund malestar i rebutja el tracte donat a la víctima per una de les institucions de què hom espera empara, protecció i justícia.

El Parlament de Catalunya denuncia que aquests fets són propis d'un sistema patriarcal i que aquesta sentència, absolutament vergonyosa, contribueix a mantenir l'estigmatització de les dones i a legitimar la violència contra elles.

El Parlament de Catalunya manifesta una profunda indignació per aquesta sentència, que ha provocat una repulsa generalitzada en la ciutadania, perquè provoca una doble victimització, ja que, a banda d'ésser un atemptat contra la integritat de la dona, aquesta ha de suportar la manca de protecció del sistema judicial.

El Parlament de Catalunya manifesta el compromís en la lluita feminista per canviar aquestes estructures encara presents en la nostra societat, que perpetuen la desigualtat i la manca de respecte envers les dones en ple segle XXI.

El Parlament de Catalunya considera necessària i imprescindible la formació en perspectiva de gènere del cos judicial. Amb aquesta finalitat, s'ha de promoure un programa aprofundit i dirigit als professionals de l'àmbit judicial sobre la violència masclista i les violències i els abusos sexuals.


Palau del Parlament, 4 de maig de 2018