Declaracions institucionals

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu de la IV Setmana Mundial de les Nacions Unides per a la Seguretat Viària

Llegida en el Ple del Parlament el dia 17 de maig de 2017El Parlament de Catalunya, amb motiu de la IV Setmana Mundial per a la Seguretat Viària, que es commemora del 8 al 14 de maig d'enguany i que està impulsada per les Nacions Unides, declara que la seguretat viària és una prioritat política i social a Catalunya.

La Generalitat va assumir la transferència de competències executives en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària per mitjà de la Llei orgànica 6/1997, del 15 de desembre. D'aleshores ençà, el Parlament ha subscrit un compromís constant amb la reducció de la sinistralitat viària tant en vies interurbanes com en vies urbanes.

D'acord amb els plantejaments de la IV Setmana Mundial per a la Seguretat Viària, el Parlament fa una crida específica enguany a impulsar mesures que s'adrecin a reduir la velocitat com a factor de risc de primer ordre en els accidents de trànsit que es registren a les carreteres i les vies urbanes.

És per això que el Parlament de Catalunya se suma amb aquesta declaració a les iniciatives de caràcter local, nacional, estatal i mundial que s'han programat, seguint l'estratègia del Decenni d'Acció per a la Seguretat Viària 2011-2020.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2017