Declaracions institucionals

Declaració del Parlament de Catalunya sobre el respecte del dret internacional i europeu al Sàhara Occidental

Llegida en el Ple del Parlament el 5 d'abril de 2017


El Parlament de Catalunya fa una crida perquè es respecti i compleixi la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 21 desembre de 2016 que estableix que els acords d'associació i liberalització entre el Marroc i la Unió Europea no s'han d'aplicar al territori del Sàhara Occidental.

El Parlament de Catalunya expressa la seva preocupació per l'explotació dels recursos naturals del Sàhara Occidental, incloent-hi la que fan companyies europees, en contradicció amb el dret internacional i europeu, i recorda que qualsevol activitat comercial amb el Sàhara Occidental sense el consentiment del poble sahrauí és il·legal.

El Parlament de Catalunya fa una crida a les companyies europees, espanyoles i catalanes perquè actuïn conformement al dret internacional i europeu, de manera que cessin les activitats que afavoreixen la perpetuació de l'ocupació marroquina del Sàhara Occidental i l'explotació dels seus recursos naturals, i insta les autoritats a aplicar la legislació vigent, d'acord amb la recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

El Parlament de Catalunya se suma al corrent de solidaritat de la societat catalana que demana una solució política, justa i duradora que posi fi al conflicte del Sàhara Occidental.

Palau del Parlament, 5 d'abril de 2017