Declaracions institucionals

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya de condemna del terrorisme i de suport a les víctimes d'atemptats terroristes

Palau del Parlament, 14 de març de 2017


La Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya, amb motiu de la commemo-ració del Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme, ret homenatge a totes les persones que han estat víctimes del terrorisme i expressa el seu compromís permanent amb totes elles.
El terrorisme representa un atac frontal als valors democràtics essencials de pau i llibertat que fonamenten la nostra convivència.
La Junta de Portaveus renova la condemna de qualsevol acte de terrorisme o d'enaltiment de terroristes i rebutja qualsevol intent d'equiparació moral o polí-tica entre víctimes i botxins.
La Junta de Portaveus expressa la solidaritat amb totes les víctimes, es com-promet a reforçar el marc institucional de convivència pacifica i democràtica i els valors que representa i a defensar la dignitat de les víctimes. Aquest reconeixe-ment vol ésser una manifestació de gratitud per l'exemple que representen i una forma de refermar el compromís del Parlament envers el record i la memò-ria de les víctimes.
Amb aquest propòsit, la Junta de Portaveus acorda conferir caràcter anual a la commemoració de l'11 de març, declarat per la Unió Europea dia dedicat al re-cord de les víctimes d'atacs terroristes i a llurs famílies i amics.

Palau del Parlament, 14 de març de 2017

Carlos Carrizosa Torres, Portaveu del GP Cs; Marta Rovira i Vergés, Portaveu del GP JS; Eva Granados Galiano, Portaveu del GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, Portaveu del GP CSQP; Alejandro Fernández Álvarez, Portaveu del GP PPC