Declaracions institucionals

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones

Llegida en el Ple del Parlament el dia 30 de novembre de 2016


Amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, que se celebra el 25 de novembre, el Parlament de Catalunya vol manifestar una vegada més el rebuig a la violència masclista.

Al començament d'aquest segle, la notícia sobre els feminicidis de Ciudad Juárez feia la volta al món. La matança de dones en aquella urbs del nord de Mèxic no va passar inadvertida a Catalunya: associacions feministes, organitzacions socials i institucions de cooperació es van solidaritzar amb activistes de drets humans i familiars de víctimes que exigien justícia i denunciaven una barbàrie silenciada per l'Estat mexicà.

En aquell temps la paraula "feminicidi" era estranya i llunyana, aliena a una realitat que es concebia com a pròpia dels països del sud. Van haver de passar anys perquè canviéssim la mirada i la poséssim en la nostra realitat quotidiana. Aleshores, però, semblava que no era possible sincronitzar la utilització dels termes "violència de gènere" i "feminicidi".

Al principi d'aquesta dècada, ja va començar a introduir-se l'ús del terme "feminicidi" en alguns sectors del moviment feminista. És important situar el moment en què un determinat subjecte polític s'apropia de termes que representen un canvi d'enfocament o de mentalitat social, ja que fer-ho dota de poder discursiu aquest subjecte polític i n'enforteix les reivindicacions.

La lluita contra els feminicidis ha anat acompanyada de reivindicacions d'accions globals que aborden el fenomen de les violències contra les dones en el marc de les societats patriarcals. "Ni una morta més" és el compromís que reclama la societat civil amb la lluita contra la violència masclista i en defensa dels drets de les dones com a drets humans, i és el compromís que totes les institucions públiques han d'expressar i materialitzar.

És per això que el Parlament de Catalunya vol declarar que reconeix el terme "feminicidi" com a concepte aglutinador de les formes de violència de gènere que acaben en l'assassinat de dones i que continuarà posant èmfasi en les polítiques públiques i accions de conscienciació social dirigides a prevenir totes les violències de gènere.


Palau del Parlament, 30 de novembre de 2016