Declaracions institucionals

Declaració del Parlament de Catalunya de suport a la continuï-tat de la Missió de les Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara Occidental

Llegida en el Ple del Parlament el dia 27 de juliol de 2016


El Consell de Seguretat de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) va aprovar la Resolució 2285, sobre la continuïtat de la Missió de les Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara Occidental, amb deu vots a favor, entre els quals el de l'Estat espanyol.

La Resolució planteja expressament la «necessitat urgent» que la Missió de les Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara Occidental (Minurso) recuperi la «plena operativitat» i demana al secretari general, Ban Ki-moon, que en el termini de noranta dies informi el Consell de la situació. L'esmentat informe, que es va presentar ahir, 26 de juliol, a la reunió del Consell de Seguretat de l'ONU, hauria d'incloure mesures per a facilitar el funcionament ple de la Minurso.

Aquest mes de juliol estan tornant a Al-Aaiun alguns dels membres de la Minurso que el govern marroquí va expulsar al març, en concret vint-i-cinc dels setanta-tres expulsats.

Altres organitzacions i organismes internacionals han expressat preocupació per aquesta situació i han demanat al Parlament que promogui una declaració institucional a favor que la Minurso torni al més aviat possible al Sàhara Occidental per a acomplir les tasques de manteniment de la pau i per a vetllar per l'observança dels drets hu-mans als territoris ocupats i als campaments de Tinduf, al sud-oest d'Algèria.

Per això, el Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a la continuïtat de la Minurso, perquè torni a funcionar amb plena capacitat com més aviat millor i pugui acomplir les tasques de l'operació de pau i les humanitàries a la zona, vetllant per l'observança dels drets humans.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2016